Подаване на годишна данъчна декларация и ползване на отстъпка

Националната агенция за приходите публикува на своята Интернет страница информация относно крайния срок за подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ по електронен път. За да се възползват от 5% отстъпка върху данъка за довнасяне, физическите лица трябва да подадат своите годишни данъчни декларации до 31. 01. 2018 г., като целия размер на данъка за довнасяне следва[…]