Регистрация на търговски марки

FIRMABG предлага огромен набор от счетоводни, юридически и административни услуги, част които е услугата Регистрация на търговски марки. Към нас можете да се обърнете за съдействие, за да преминете безпроблемно тази не съвсем проста процедура, като ни възложите всичко, свързано с нея – от консултациите, до изготвяне и подаване на документите. Ние ще бъдем до вас по време на целия процес, за да ви осигурим спокойствие, комфорт и увереност.

Нашата фирма се гордее с отлично подготвен екип от специалисти в областта на интелектуалната собственост. Създаването на един бранд е свързано с много условности, които трябва да бъдат взети под внимание, преди да се пристъпи към процедурата. Има значение към кое ведомство ще бъде отправено искането за такова вписване, защото за нашата страна, за страните от ЕС или за Международната общност, те са различни.

Къде се подава искането за регистрация на търговска марка?

регистрация на търговски маркиАко регистрирате своя фирмен знак на територията на България, то искането се подава в българското Патентно ведомство. При желание да направите своята стопанска структура международно позната, то ще трябва да заявите такова желание пред Офиса за хармонизация на вътрешния пазар – в случай че дейността ви ще се простира само на Европейския пазар. При амбиция да покорите световните пазари, заявката се представя пред Световната организация по интелектуална собственост чрез Патентното ни ведомство.

Регистрирането на фирмено лого е процедура, свързана с подготовката на не малко документи и спазване на строго определени директиви. За тази дейност ще ви бъде нужен опитен и компетентен партньор, който да ви преведе през цялата бюрократична система по най-лекия път. FIRMABG може да бъде този партньор – спокойно можете да ни се доверите.

Процедурите за придобиване на право върху фирмено лого са различни за различните стопански структури. Взема се предвид вида на упражняваната дейност, територия, на която ще бъде регистриран бранда, естеството на предлаганите стоки и услуги и т.н.

Разликите се наблюдават както при изискванията, така и по отношение на процедурните срокове за получаване на регистрацията. Нашият екип ще ви съдейства с информация, касаеща спецификата на вашата дейност, за да можете да направите информиран избор, относно вида на процедурата, към която да се насочите.

Какви са изискванията при тази услуга?

Регистрация на търговска марка представлява процедура, при която се придобива изключителното право върху знак, целящ да отличи стоките и услугите, предлагани от един производител или търговец от тези на всички останали. За да бъде легализиран собствен фирмен знак, той не може да бъде в разрез с нормите, регламентиращи придобиването на такова право.

Фирменият знак не бива:

  • Да дублира знак на друга стопанска организация;
  • Да бъде в несъответствие с правните и етични норми;
  • Да подвежда потребителя относно естеството и качеството на предлаганите стоки и услуги;
  • Да заблуждава за произхода (включително географски) на предлаганите стоки и услуги;
  • Да се състои единствено от формата на стоката;
  • Да се състои само от знаци или означения от указателен или друг характер.

Защо ви е нужен бранд?

Присвояването на право върху собствен знак ви дава много възможности за израстване. Вашият бранд ще бъде разпознаван навсякъде, а стоките и услугите, които предлагате ще се отличават като специални. Отличавайки своята дейност от тази на конкурентите, вие и вашата организация ставате разпознаваеми за потребителите, които искате да привлечете. Познавайки ви, те ще ви гласуват и съответното доверие.

Защо да се доверите на FIRMABG за тази процедура?

Нашата фирма дължи своята популярност на перфектно подбрания екип от юристи, запознати в дълбочина с процедурата и условията при регистрация на търговски марки. Част от тях са специализирани и запознати с тънкостите на Европейските и Международни процедури, така че могат да изпълнят без забележки всяко изискване на съответния административен орган. FIRMABG ще изготви и оформи прилежно искането за придобиване на фирмен знак и ще го подаде за разглеждане пред съответната организация.