Регистрация на офшорна фирма

България често е представяна като данъчен рай, но въпреки ниските (в сравнение с повечето европейски страни) данъчни ставки, често голям процент от приходите на една стопанска структура бива насочен за покриване на различни като вид и размер налози. Разходите по това перо често са по-големи, отколкото едно предприятие може и иска да си позволи. Стремежът към драстично свиване на данъчната тежест е нормален и логичен, като едно от решенията е регистрация на офшорна фирма.

Административната уредба, по която става откриването на една фирма също не е съвсем опростена у нас, а и в повечето държави членки на ЕС. Бюрократичните спънки често са причина за отказ от дейност или за насочване към друга географска територия, където да се установи седалището на една стопанска структура.

За щастие на много предприемачи има страни по света, които са си поставили за цел да се превърнат в реален данъчен рай за бизнеса, привличайки огромен капитал от различни държави. Регистриране на офшорна фирма може да направи всяко лице от която и да е държава по света, като списъкът на страните, предлагащи идеални условия не е малък, но дестинациите, които най-често биват избирани за седалище на стопански структури са Сейшелите, Бахамските острови, Белиз и Вануату.

С какво са привлекателни за бизнеса юрисдикциите от този вид?

Офшорните или нерезидентни компании избират тези юрисдикции за седалище и адрес на управление на своята дейност по няколко показателя:

 • Ниски или нулеви данъчни ставки;
 • Максимално опростен режим на регистрация;
 • Минимална отчетност на дейността;
 • Избягване на разходи за счетоводна отчетност;
 • Възможност да се запази конфиденциалност на лицето/съдружниците;
 • Възможност да остане в анонимност дейността на дадена организация;
 • Възможност да се защити налична собственост или да се освободи от облагане с налози;
 • Възможност за придобиване на дялове и акции от юридически лица.

Защо да ни възложите тази задача?

регистрация на офшорна фирмаFIRMABG оперира както на родния, така и на международния пазар. В нашия екип сме включили едни от най-добрите икономисти и специалисти по Международно право, запознати в детайли с Международното данъчно планиране, както и с административните стъпки, които следва да се предприемат при изпълнението на тази задача.

Когато една икономическа структура стартира своята дейност в чужда юрисидикция е необходимо  както отлично познаване на административните уредби, така и дългогодишна практика в тази сфера – при регистриране на офшорна фирма са еднакво необходими и двете. Както теоретичното познаване на процедурата, така и нейното практическо приложение ви гарантира бързи и отлични резултати.

Какво включва процедурата по регистрация на офшорна фирма?

В повечето зони от типа ‘’Икономически рай’’ е нужно да разполагате със свой регистриран агент, който да извърши на място не само основаването, но и управлението на компанията. Процесът по създаване на офшорна компания изисква документална проверка на лицата, вписани като собственици, управители или акционери в една такава структура.

Ето какво ще ви бъде необходимо:

 • Нотариално заверен документ за самоличност – лична карта или паспорт;
 • Документ, верифициращ адреса на собственика – приемат се сметки за битови услуги или банкова референция по образец.
 • Фиктивен директор/съдружник/акционер – Това се изисква, когато действителният собственик иска да запази анонимност;
 • Виртуален офис – Не е задължително да се използва. Той се създава с цел да служи като бизнес адрес на който се получава служебната кореспонденция, от където впоследствие се препраща на реалния собственик.
 • Откриване на банкова сметка в съответната юрисдикция. Това действие не е задължително, но чрез него се осигурява постоянен достъп до фирмените средства. Банкирането в офшорните зони покрива всички съвременни изисквания и осигурява високо ниво на конфиденциалност и максимално опростена регистрация.

 

Таксите, които се изискват при регистриране на офшорна фирма се определят от държавните такси в самата зона, изисквания за допълнителни документи и това дали ще се използват услугите на ‘’Фиктивен’’ директор. В някои зони е задължително да се използват услугите на регистриран агент, а процедурата в повечето случаи отнема едва 3-4 часа.