Регистрация на фирма по ДДС

Регистрация по ДДС на фирми представлява поредица от стъпки, свързани с не малко бюрократични процедури. Самата дейност е сложна за повечето стопански ръководители и търговци, а много често отнема и значително време, нерви и усилия.

Когато с тази задача се заеме екип от специалисти, който познава в детайли както процедурите, така и нормативните уредби, всичко е много по-лесно и приключва в много по-кратки срокове. Не бива да се подценява и компетентната консултация, която помага на клиента да вземе адекватно и добре обмислено решение.

Регистрирането на стопански организации по закона за данък добавена стойност е не винаги задължително и често след консултация с експерт, нашите клиенти се отказват от желанието да преминат доброволно тази поредица от стъпки. Ползите от една такава оптимизация на търговската дейност са невинаги гарантирани, а когато минусите надвишават плюсовете, ние съветваме своите клиенти да пропуснат тази стъпка от разширяването на своята дейност.

Кои са причините за преминаване по закона за данък добавена стойност?

регистрация на фирма по ддсВсяко лице, извършващо вид стопанска дейност може да се впише по този данъчен закон, стига това да е волята на организацията или едноличния собственик и да гарантира значителни ползи. Видовете регистрации биват доброволни и задължителни, като на задължително присъединяване подлежат лицата с годишен оборот над 50 000 лв.

Максималната сума не е задължително да се разглежда на годишна база. В случай че от своята дейност фирмата е генерирала минималната сума за по-кратък срок, следва незабавно да се подаде заявление за регистриране по ДДС.Това важи и за новите организации и лица, вписани в Търговския регистър, независимо от предмета на тяхната дейност.

Когато се прави доброволно, процедурата носи и някои значителни ползи, които не бива да бъдат подценявани, макар че няма универсално правило, което да ги гарантира. По тази причина FIRMABG съветва своите настоящи и бъдещи клиенти да се възползват от своето право на консултация, за да се прецени нуждата от такава стъпка и ползите от нея спрямо всеки конкретен случай.

Кога следва да се подаде заявлението?

Когато условията налагат задължително да се премине процедурата е необходимо заявлението за регистрация по ДДС да се подаде до 14-то число на месеца, последващ този, в който оборотът е надвишил упоменатата сума. При доброволно регистриране заявлението може да се подаде по всяко време, като в рамките на 7 дни органът, отговорен за тази дейност следва да провери основанието за вписване.

След приключване на проверката, в седем дневен срок данъчните власти одобряват или отказват такова регистриране. При одобрение на искането процедурата се вмества в рамките на същия този срок от седем дни. Цялата поредица от стъпки е свързана с подготовка на голям брой счетоводни и юридически документи, а това изисква професионална намеса, каквато ние от FIRMABG можем да ви предложим.

Защо да изберете FIRMABG за регистрация по ДДС?

Това, което нашата консултантска и счетоводна фирма предлага е комплекс от услуги, разработени така, че да покрият максимално нуждите и изискванията на клиента. С това гарантираме абсолютно завършена правна и финансова подготовка на лицата и стопанските организации, решени да направят тази сложна и отговорна крачка.

При нужда или желание за регистрация на фирма по ДДС, нашият екип се заема със следните задачи:

  • Консултация, относно нуждата, ползите и вредите от една такава стъпка;
  • Подготовка на документацията, изисквана от контролния орган;
  • Подаване на попълнените документи в НАП;
  • Следваме указанията на данъчните власти за подаване на допълнителни документи, в случай че дейността или организацията го налагат;
  • Завършваме процедурата по регистриране по ДДС в рамките на следващите 7 дни, като цялата процедура – от подаване на заявлението до вписването отнема до 14 дни, благодарение на нашата професионална намеса.

Междувременно, нашият екип ви предоставя полезна информация, която може да оптимизира дейността на вашата организация. Ние ви предлагаме също правна и счетоводна помощ, от която можете да се възползвате постоянно.

Доверието в нас ще повиши доверието на вашите клиенти и партньори във вашата организация.