Независим одит

FIRMABG ви предлага широк диапазон от одиторски услуги. При заявление на желание за независим одит, вие ще получите не само това, но също комплексно разработени дейности, свързани със счетоводство и правна консултация. Добре подбраният ни екип се състои от опитни специалисти в различни сфери на икономиката, правото  и данъчната политика на страната.

При изпълнение на различните одиторски дейности, нашият екип се съобразява с всички ваши изисквания и нужди. Ние ще извършим задълбочен анализ на цялостната дейност на вашата организация и ще вникнем в нейните проблеми, за да ви гарантираме максимално доближаване до резултатите, които целите да постигнете с тази процедура.

Какво представлява независимия одит?

независим одитВсяко необвързано финансово одитиране се извършва от лицензиран одитор, съобразно Закона за счетоводството. Фирмите, подлежащи на такава процедура са класифицирани по различни показатели, като това могат да бъдат типа на дружеството по регистрация или вида на неговата дейност. Определени фактори като стойност на активите и приходи от продажби също могат да бъдат причина за одитиране.

Наред с тази основна дейност, FIRMABG  ви предлага и експертна консултация, която ще ви позволи да разберете дали процедурата е подходяща за вашата структура и ще ви помогне да се информирате подробно за самата процедура и ползите от нейното провеждане. Ние ще ви посочим пълния списък с изисквания, определящи дали едно предприятие подлежи на независима ревизия.

Какво получавате при тази процедура?

При ревизиране, извършено от нашите лицензирани одитори, вие ще се възползвате от:

Изготвен доклад с отлична степен на сигурност, касаещ достоверността на годишния финансов отчет, както и оценка на опасността от измами, посегателства, грешки и злоупотреби. Докладът, изготвен на база общата оценка ще ви покаже до каква степен е ефективна водената от вашата структура данъчна политика и свързаните с нея ползи и вреди.

Нашата намеса ще ви помогне да анализирате какъв е коефициентът на полезност на данните, предоставени от счетоводния отдел на вашето предприятие, както и неговата ефективност. Докладът ще ви позволи да изготвите план за коригиране на наличните нередности и за предотвратяване на нови такива, с което ще оптимизирате финансовата концепция в управляваната от вас организация.

Кога процедурата е задължителна?

Задължителната финансова ревизия представлява независима проверка на финансовите отчети на дадена стопанска структура. С това се цели да се установи дали данните, посочени в тях не съдържат неточности, несъответствия с реалните данни или различни степени на отклонение от тях.

На задължителна проверка от необвързан с предприятието одитор подлежат всички икономически структури, за които има подозрение, че предоставят умишлено или неволно изготвени неточни и подвеждащи със своето съдържание финансови отчети.

При една такава процедура се преминават различни, строго регламентирани от българското и европейско законодателство стъпки, като съдействието от страна на ревизираното предприятие е решаващо за добрите резултати.

Кои са ползите от един доброволен одит?

Дори вашата стопанска организация да не спада към подлежащите на задължителен независим одит предприятия, една такава процедура може да ви бъде много полезна. Особено ако целта ви е ефективно управление на вашия бизнес, тази проверка ще ви помогне да оптимизирате работата на своя счетоводен екип и да повишите достоверността на данните, изготвяни от него.

Анализът, изготвен след една такава процедура ще ви позволи да изберете най-ефективната финансова и данъчна политика за своята структура. По този начин не само ще оперирате, съобразно действащата в страната нормативна уредба, но и ще можете да намалите голяма част от своите разходи.

Дали ви е нужна доброволна финансова проверка, можете да разберете след консултация със специалист от нашия екип. В случай, че тази мярка е драстична и ненужна за вашите цели, ние можем да ви предложим друг вид услуга, с която ще постигнете по-лесно търсения ефект.

FIRMABG предлага извършване на независим одит на проекти, включително международни в съответствие с международното право. На нас можете да разчитате при нужда от ревизия, касаеща преобразуване на вашата стопанска структура – при прехвърляне на собственост, сливания и всякаква промяна на правната форма, по която сте регистрирани.