Данъчно планиране

FIRMABG е специализирана в широк кръг услуги, свързани с регистрацията, управлението и отчетността на един бизнес. Счетоводните услуги и конкретно, дейностите, свързани с политиката на една стопанска организация по отношение на данъците са тези, в които сме подготвени отлично, разполагайки с опитни и квалифицирани експерти в областта на данъчното право. Ние ви предлагаме индивидуално разработено за вашите нужди Данъчно планиране.

Избирайки нас за свой консултант при управлението на своята фирма, вие получавате не само добре организирано счетоводство, но и възможност да оптимизирате перфектно своята дейност, така че да работите съобразно действащите в страната нормативни уредби и в същото време да редуцирате своите разходи, така че отделяте по-малко средства при облагане с държавни такси и вземания.

Кога трябва да се възползвате от услугата данъчно планиране?

данъчно планиранеПланирането трябва да започне още преди предприемането на каквито и да е реални стъпки по стартиране на вашия бизнес. Експертната консултация ще ви помогне да определите какъв да бъде типът на организацията, която ще регистрирате – ЕТ, ЕООД, ООД, АД и т.н., спрямо дейността и капитала, с който ще оперирате.

Дали ще се регистрирате по Закона за ДДС също е стъпка, която трябва да обмислите внимателно. Отговорите, които може да ви предложи един добър финансист на база вашите индивидуални особености – годишен оборот, вид на дейността и др. покриват отлично аспектите на тази услуга.

Облагането с държавни такси и вземания също е предмет на добре разработен план. След като бъдат взети под внимание всички специфики на вашата дейност, може да се избере оптималният вариант за подоходно облагане, така че от една страна да бъдете стриктни пред данъчните власти, а от друга – да плащате колкото е възможно по-малко.

Работата със Закона за подоходно облагане е необходимо да се повери на добър екип от специалисти, като тук ще ви бъде нужна помощта не само на добър специалист по финанси, но и юрист, който е тясно специализиран в областта на данъчното право. Всеки аспект от бъдещата ви стопанска дейност би трябвало да бъде внимателно разгледан и анализиран, а това може да стане само при добро данъчно планиране.

Какви ползи ще извлечете от нашето съдействие?

Предварителното начертаване на схема, по която ще се движи вашата дейност и най-вече избора на данъчни разпоредби, с които ще се съобразявате ви дава възможност да оптимизирате перфектно своята дейност още в самото начало. По този начин ще можете да контролирате разходите и ще си осигурите по-високи приходи, а това е целта на всеки, тепърва прохождащ бизнес.

За да избегнете грешки, които ще ви костват средства и евентуални строги санкции е добре да използвате тази услуга още преди да се заемете с регистрацията на своята фирма. В случай, че вече имате дейност и виждате, че вашият бизнес не върви по предварително начертания план, отново можете да се възползвате от услугите на компетентните ни специалисти, които ще ви предложат данъчно планиране от нов тип, който да замени действащата в момента система или да изгради ефективна методика, в случай че досега сте действали без създадена такава.

FIRMABG е специализирана не само в корпоративното, но и в личното подоходно облагане. Ако сте частно лице, което иска да избере за себе си най-изгодния начин на облагане, отново можете да се обърнете към нас, възползвайки се от тази услуга. Ние ще ви помогнем да изберете най-добрия вариант за покриване на държавните вземания, независимо дали става въпрос за еднократни плащания или за преки и непреки налози.

Процедурите, свързани с данъчно планиране могат да бъдат както еднократно извършени, така и редовни. За частни лица често е по-удачно услугата да се използва само при нужда, но за бизнеса тя е необходима почти постоянно, особено при промени, касаещи действащото законодателство или дейността и обстоятелствата, свързани с дадена икономическа структура. Избирайки нашите услуги, вие получавате най-доброто.