Данъчни консултации

От данъчни консултации се нуждаят както юридическите лица и организации, вписани в Търговския регистър, така и частни лица, подлежащи на данъчно осигурително облагане. Постоянните изменения в наредбите, свързани с този, така важен аспект от живота, както и сложната терминология и тънкостите в изготвянето на декларации и друг вид документи налагат намесата на компетентен специалист, какъвто можете да видите в наше лице.

FIRMABG е създадена с намерението на помогне на хората, незапознати с административно-правните уредби, действащи в страната. Дейностите, свързани с облагане с различни по вид и размер вземания са много и разнообразни, а на дълбоко познаване на тази материя са способни единствено специалистите в тази област.

Всичко, свързано с облагане с държавни такси и вземания е материя, която ние познаваме в детайли. Добрият екип от специалисти в областта на данъчното право ни позволява да предложим най-добрия пакет услуги както на корпоративните, така и на частните си клиенти. Нашата помощ ще ви помогне да намалите размера на държавните вземания, на които подлежите, а също и да представите пред съответните органи перфектно изготвени документи.

В пакета услуги, предлагани от нас са включени експертни съвети, касаещи:

 • Закона за ДДС;
 • Фирмено и лично подоходно облагане;
 • Еднократни вземания;
 • Всички видове преки и непреки облагания.

Консултацията с експерт ви позволява да защитите своите интереси пред съответните органи. Това ще ви позволи не само да намалите размера на данъчната тежест, свързана с вашата дейност, но и да избегнете нарушения и последващите ги законови санкции. Консултирани от нас, вие ще разполагате с ефективни методи за управление на своя бизнес, които да бъдат изцяло съобразени с наредбите, свързани с подоходното облагане.

Кои аспекти от вашата дейност налагат консултации, относно облагането?

Аспектите, свързани с консултиране, относно облагането с държавни такси покриват не само стопанските дейности, но и личните доходи на нашите клиенти. Ние сме на ваше разположение в случай, че имате нужда от изготвяне на своята годишната декларация, както и при нужда от данъчно-осигурително планиране на дейността на вашата стопанска структура.

Данъчни консултации, от които можете да се възползвате покриват:

 • Всичко, свързано със закона за ДДС;
 • Данъчни ревизии, насрещни проверки и различни по вид одити;
 • Санкции, наложени от контролните органи при ревизии и проверки;
 • Правна защита на вашите интереси пред данъчните власти.

При сключен договор за счетоводни услуги, FIRMABG ви предлага безплатно консултиране от счетоводител, относно всичко, касаещо подоходното облагане. Абонирайки се за нашите счетоводни дейности, вие получавате също безвъзмездно попълване на декларация за стартиране на дейност, касаеща самоосигуряващите се лица.

На какво се базират цените на нашите услуги?

При ценобразуването, нашите консултантски услуги се базират на:

 • Обем информация, свързана с дейността и доходите на лицата/стопанските организации;
 • Брой на лицата, подлежащи на подоходно или корпоративно облагане, свързани с конкретната структура;
 • Вид на дейността, подлежаща на облагане.

Цените за този вид услуги, както и всички такси, свързани с нашата дейност са едни от най-ниските за качеството, което предлагаме. Нашият опит в сферата на държавните вземания ни позволява да ви гарантираме, че вие или организацията, която ръководите ще бъдете винаги изрядни пред съответните органи, както при извършени проверки, така и при подаване на годишните и месечни декларации.

Какво представлява консултацията, като услуга?

данъчни консултацииКонсултирането винаги е двустранен процес, в който и двете страни гледат в една посока. Ние подхождаме към тази услуга с много разбиране към нуждите на клиента и с желание да му помогнем да вземе най-правилните решения. Основна цел на нашите консултанти е да се запознаят в детайли с документацията или обстоятелствата, касаещи облагането с данъци, така че да могат да предложат най-оптималните решения.

Поднасянето на достъпен език на терминологията и информацията, касаеща подоходното облагане също е част от задълженията на хората от нашия екип. FIRMABG има амбицията да ви информира подробно за всичко, свързано с вашите финансови дела, а това покрива напълно критериите за добре поднесени данъчни консултации.