Възможно ли е наистина създаване на фирма ЕООД за един ден?

бързо регистриране на фирмаАко потърсите в интернет специализирана кантора, която да ви помогне да регистрирате своята фирма, то вероятно Google ще ви извади като резултат поне няколко фирми, обещаващи създаване на фирма ЕООД за един ден. Тъй като времето винаги е фактор, който искаме да си спестим, това обещание е много привлекателно и често, именно тези кантори получават най-много запитвания от потенциални клиенти. Възможно ли е реализирането на това обещание, обаче?

За да ви върнем към реалността и да ви предпазим от грешката да наемете човек или екип, който ви лъже от самото начало, тук ще се спрем на всяка стъпка по регистрирането на еднолично дружество с ограничена отговорност, като се опитаме да бъдем максимално точни относно времето, което всяка от тях е възможно да отнеме. В края на статията ще можете сами да прецените, доколко едно такова обещание е реално, а заедно с това да решите дали искате да използвате услугите на хора, които не са на 100% откровени и коректни към вас.

И така, ето как протича регистрирането на ЕООД в няколко стъпки:

Стъпка 1: Свързване с кантора по избор

Това можете да направите онлайн, по телефона или на място. Повечето счетоводни и правни кантори предлагат повече от една опция, за да бъдат максимално достъпни за своите клиенти, като в много от случаите имате възможност да изпратите по електронен път основните данни, необходими на фирмата да изготви документацията, нужна за регистриране на вашата фирма. Тази стъпка определено няма да отнеме много време, стига предметът на дейност на вашето дружество да не изисква изготвяне на допълнителни документи за регистрация на ЕООД, като ДДС регистрации и лицензи.

Стъпка 2: Изготвяне на необходимите документи

В зависимост от компетентността на екипа, чиито услуги ще ползвате и спецификата на вашата бъдеща дейност, изготвянето на документите може да отнеме от един час до цял работен ден. За регистрация на ЕООД, Търговският закон изисква следните документи:

 • Учредителен протокол;
 • Решение за назначаване на управител/управители на дружеството;
 • Откриване на набирателна сметка и внасяне на дружествения капитал;
 • Нотариална заверка на подписа на едноличния собственик на дружествения капитал;
 • Заявление по образец А4 за вписване на обстоятелствата относно ЕООД;
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР), касаеща истинността на заявените обстоятелства;
 • Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР;
 • Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ);
 • Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ;
 • Заявление за запазване на фирма (Д1);
 • Лиценз/разрешително за дейност – при необходимост.

Стъпка 3: Откриване на набирателна сметка

В зависимост от натовареността на банковия клон, в който откривате сметката, процедурата може да отнеме от 30 минути до над 2 часа. Ако изберете по-ранен час или още по-добре – началото на работния ден на банковия клон, можете да приключите максимално бързо с тази стъпка.

Стъпка 4: Нотариална заверка на подписа на едноличния собственик

При предварително изготвен документ и добра организация на работата на кантората на нотариуса, тази стъпка ще ви отнеме само броени минути. Не включваме времето за пътуване, ако изберете нотариус в друго населено място или на по-отдалечен адрес.

Стъпка 5: Входиране на пакета документи в ТР

Това може да се извърши на място или по електронен път, което е най-бързият начин, а и най-изгодният, тъй като при електронно входиране на документите държавната такса се намалява наполовина.

Стъпка 6: вписване на дружеството в Търговския регистър

Срокът, определен от закона за вписване на ЕООД в търговския регистър, при коректно подготвени документи е до 2 (два) работни дни.

Сами разбирате, че е практически, а и теоретично невъзможно създаването на фирма ЕООД за един ден. Сами преценете на кого бихте поверили задачата да постави начало на вашата търговска дейност, като ви съветваме да се насочите към фирмите, които ви предлагат максимално честни и коректни отношения.