Регистрация на фирма – лесна задача, последвана от дълъг списък с организационни дейности

регистрация на фирмаДа кажем, че сте от болшинството хора, на които им е омръзнало да работят за някой друг. Да нагазиш в бурното море на бизнеса съвсем не е трудно, поне що се отнася до вписването на едноличен търговец в Търговския регистър. Трудното идва, когато се окаже, че регистрацията на фирма е само началото на един дълъг списък с организационни формалности.

Част от задачите, към които следва да пристъпим след създаването на собствена фирма не са задължителни, а имат единствено пожелателен характер. Разбира се, тяхното изпълнение ще допринесе за добрата визия на вашата стопанска дейност, така че не бива да ги отхвърляте с лека ръка или да ги отлагате безкрайно във времето.

Дължината на списъка може да се стори плашеща на повечето от вас, но след подробно разглеждане, ще осъзнаете, че плашещ е единствено броят на точките, които той включва. Последователността на изброените задачи цели единствено да ви ориентира и не е задължително да я следвате стриктно.

Ето и стъпките, които трябва да изминете след регистрацията на фирма:

 1. Откриване на фирмена сметка в банка по избор;
 2. Изготвяне на фирмен печат;
 3. Изработка на визитни картички, а при възможност и на уебсайт, представящ дейността на фирмата;
 4. Наемане на счетоводител – това може да бъде назначено с трудов договор длъжностно лице или фирма, предлагаща подобни услуги;
 5. В случай на необходимост, може да се упълномощи длъжностно лице, което да представлява организацията пред банковите институции, като поеме плащания или следи за движението по различните сметки.
 6. Всеки едноличен търговец е задължен да се самоосигурява, което го задължава да попълни и направи регистрация на самоосигурителна книжка. Задължително е и подаване на декларация за стартиране на съответната дейност;
 7. В случай че се извършва търговска дейност, следва да за закупи касов апарат, който подлежи на регистрация в НАП;
 8. Нужно е набавяне на необходимите за работа книги и документи, свързани с извършването на търговска дейност– бланки за издаване на фактури, касови ленти и книжа за вписване на покупки и продажби. Допустимо е и използване на софтуер за издаване на документи за продажба ;
 9. Едноличните търговци са задължени да подават в НАП всеки месец декларация 1 по образец, касаеща изплащането на осигуровки. Желателно е също да се изиска личен номер от НОИ, който заедно с ЕГН дава възможност да се следят плащанията и задълженията по персоналната партида.
 10. По възможност е желателно да се регистрира електронен подпис.
 11. Фирмата може да се регистрира по Закона за данък добавена стойност, като това е възможно да стане при изрично желание на търговеца или по изискване на закона, когато оборотът надвишава 50 000лв за предходната календарна година. При доброволна регистрация следва да се подаде съответното заявление. Когато решението е налице, заедно с него се получава и картон, показващ датата на регистрация, ЕИК на фирмата и нейното име.
 12. В случай на регистрация по ЗДДС е необходимо ежемесечно подаване на ДДС декларация за предходния месец не по-късно от 14-тия ден на всеки месец.

Ако и вие като повечето еднолични търговци сте се насочили към продажбата на стоки във физически магазин, трябва да знаете, че следва да регистрирате своя бъдещ магазин, като търговски обект, независимо дали сте наемател или собственик на помещението. Преди стартиране на самата дейност е редно да се снабдите със съответното оборудване и да монтирате подходящи указателни и рекламни табели.

Когато собственикът на фирмата не изпълнява лично продажбите е необходимо да се назначи персонал, като за него също се изготвят съответните договори и административни документи.

Стартирането на нова бизнес дейност не свършва с регистрацията на фирмата. Всяка стопанска инициатива е свързана със собствени характеристики и изисква да ѝ посветим времето си, вниманието си и известен капитал. Когато имаме силното желание да успеем и добри познания, относно основните изисквания е по-лесно да планираме бързо организацията на своя бизнес.