Регистрация на ЕООД

Икономическата среда в България позволява на все повече хора с бизнес нюх да регистрират своя собствена фирма, с която да развиват различни по вид стопански дейности. При стартирането на който и да е вид бизнес се налага да се преминат не малък брой административни и юридически процедури, които изискват не само време, но и висока компетентност. FIRMABG разполага и с двете.

Ние предлагаме различни по вид услуги на чудесна цена, свързани с регистрация на ЕООД както от български, така и от чужди граждани. Партньорството с нас ви дава възможност да се заемете със задачите, пряко свързани с вашата търговска или производствена дейност, като оставите на нашите експерти да се заемат с досадните, сложни и тромави бюрократични процедури.

FIRMABG ви предлага прецизно изготвен план, включващ всички стъпки, през които трябва да премине едно дружество, за да получи своята легитимност и право да стане част от стопанския живот на страната. Ние сме изготвили също индивидуално разработени пакети, покриващи само част от процедурите, в случай, че решите да се заемете сами с отделни задачите.

FIRMABG – ЕКИП, на който можете да разчитате

регистрация на еоодНие се гордеем със своите успехи в сферата, в която работим, защото те се дължат изцяло на професионализма и високата компетентност на хората от нашия екип. Експертите, на които сме поверили дейностите, свързани с регистриране на ЕООД са доказани специалисти в областта на административното право и познават много добре нормативните уредби, действащи в страната. Това ви гарантира, че подготовката на всяка процедура ще бъде направена съвършено коректно, в обещаните срокове и на отлична цена.

На нашия екип можете да разчитате при нужда да се посетят различни административни и финансови институции. Ние можем да посетим вместо вас административните учреждения, от които се издават основните разрешителни за стартиране на стопанска дейност в нашата страна. Също така можем да ви придружим, за да ви осигурим адекватна правна и счетоводна помощ при посещение на банки и различни правни и административни учреждения.

При нас работят най-добрите юристи, счетоводители, ТРЗ експерти и специалисти по данъчно право. Ние познаваме в детайли търговския регистър, което ви дава пълното основание да ни поверите процедурата по вписване на вашата фирма. Можем да ви съдействаме при издаване на различни видове разрешителни и лицензи, както и да изготвим и подадем от ваше име всички необходими заявления.

Това, с което трябва да ни съдействате при регистриране на фирма ЕООД е

Предоставяне на нужната информация, включваща следните данни:

 • Лични данни на собствениците и управителите на дружеството;
 • Данни за името на фирмата, избрано от учредителите;
 • Информация за предмета на дейност на дружеството;
 • Данни, свързани със седалище на дружеството и адрес на управление;
 • Информация, относно наличен капитал.

Нотариална заверка на образец от подписа на управителя или управителите на дружеството.

Това ще ни позволи да ви представляваме пред данъчните и административните власти, в случай че поверите на нас тази не лека задача. Образец от подписа е нужен при подаване на различните заявления и документи за регистрация на ЕООД.

Внасяне на началния капитал по банкова сметка

Минималната сума, необходима при регистриране на ЕООД е 2 лв, като ние можем да ви консултираме при избора на банка и да ви съдействаме при откриване на банкова сметка в банка, изрично посочена от вас. Всички банкови транзакции, нуждаещи се от експертен анализ могат също да преминат разглеждане и консултация при нашия екип.

Всички разходи, свързани с този вид услуги са посочени на нашия сайт, включително различните пакети, разработени за нашите корпоративни клиенти. В ценообразуването са включени всички държавни такси. Допълнителните разходи, които могат да възникнат са нотариални заверки и откриване на събирателни сметки, като нотариалните услуги са фиксирани, а банковите такси са различни при различните институции.

Избирайки FIRMABG за свой юридически и счетоводен консултант, вие ще се ползвате с огромно предимство при редица данъчни, административни и бюрократични процедури. Гласувайки ни доверие, вие поставяте едно стабилно начало на своята дейност и гарантирате успеха на своето бизнес начинание.

Какво е нужно за регистрация на ЕООД?

За регистрация на ЕООД е нужна добра бизнес идея и наличен капитал, с който да пристъпите към нейната реализация. Сигурни сме, че разполагате с необходимите за целта ентусиазъм и капитал, но едва ли имате нужната правна подготовка, за да се справите сами със сложните дейности, необходими за вписване на вашето дружество в Търговския регистър. Ние сме на ваше разположение, за да ви съдействаме и насочваме към правилните решения, полагайки началото на вашия бизнес успех.

Това, с което ще се заемем преди да пристъпим към действителните стъпки по регистрация на фирма ЕООД е да ви консултираме относно всички аспекти на бъдещата ви дейност. Съветите от специалист са особено важни, когато предстои да изберете структурата на управление на своята компания или пък да се насочите към конкретна данъчна политика. Това са детайли, които ще формират успеха на вашето начинание, тъй като именно те са определящи за размера на данъчната ви тежест и начина, по който дружеството ви ще оперира.

Скъпо ли е да се регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност?

Ние ви предлагаме регистрация на ЕООД на цена, която със сигурност ще ви допадне и ще се вмести в предварително определения от вас бюджет. Нашите тарифи са напълно реалистични и съобразени с икономическите условия в страната. Като добавим към цената на нашите услуги и задължителните административни такси, сумата съвсем няма да бъде непосилна за вас, но със сигурност ще бъдете доволни, че сте избрали да ползвате висококачествени професионални услуги.

Всеки, който се е опитал да регистрира сам свое еднолично дружество ще ви сподели, че изгубените време, нерви, а и средства не оправдават желанието за икономия. Имайте предвид, че при върнат отказ за регистрация, вие губите предварително заплатената държавна такса. Причините да ви бъде отказана регистрация са различни – неправилно изготвена документация, липсваща информация със задължителен характер и дори дублиране на името, което сте избрали да носи вашата фирма.

Това, което ще трябва да предвидите като задължителни разходи при регистриране на ЕООД е сбор от нашата тарифа и задължителните административни такси, които биват:

 • Откриване на набирателна сметка. Тарифите на различните банки варират в рамките на 10-20 лв. Същата сметка е възможно впоследствие да преобразувате в разплащателна, което ви спестява разход по откриване на нова сметка и свързаното с тази дейност изготвяне на нови документи.
 • Внасяне на дружествения капитал. Минималният размер на капитала при регистрация на ЕООД е 2 лв, но ние съветваме своите клиенти да внесат капитал в по-голям размер, с което да създадат по-добър облик на своята компания.
 • Нотариална заверка на подписа (спесимен). Това действие е задължително при изготвяне на документите за регистрация. С него едноличният собственик на дружеството удостоверява чрез спесимен съгласието си да управлява, декларирайки подписа, който ще носят фирмените документи в бъдеще. Нотариалната такса за заверка на спесимен варира в рамките на 6 – 10лв.;
 • Такса за запазване на име. Дължи се единствено в случай на официална проверка на името. Онлайн справка на фирмените имена, вписани в Търговския регистър ви освобождава напълно от тази такса. В противен случай ще трябва да заплатите такса от 40 лв, ако направите проверката на място и 20 лв., ако запитването е по електронен път.
 • Такса в Търговския регистър. Размерът на държавната такса за вписване на ЕООД е 110 лв, в случай, че подадете документите на място. Таксата ако изберете да подадете по електронен път документите за регистрация на ЕООД е на цена от 55 лв.

Какво влиза в цената на нашата услуга?

Дейностите, с които можем да се заемем при регистриране на ЕООД варират, в зависимост от това кой ценови пакет изберете да ползвате. Необходимо е да уточним, че при дългосрочно партньорство с нашата фирма, вие ще можете да се възползвате от редица отстъпки, които ще понижат значително крайната цена за регистрация.

Така например, ако решите да се възползвате от нашата помощ за окончателно легализиране на своята дейност, то таксите, посочени в нашия сайт ще претърпят частична промяна. Ние можем да ви съдействаме при:

 • Регистрация на търговски обект;
 • Регистрация на касов апарат;
 • Изваждане на лиценз за дейност, подлежаща на специален разрешителен режим;
 • Изготвяне на фирмен печат;
 • Откриване на набирателна/разплащателна сметка;
 • Регистрация като администратор на лични данни и др.

При сключен договор за абонаментни счетоводни услуги, вие, като наш постоянен клиент, ще се ползвате с голям брой финансови привилегии, включително отстъпка в цената за регистрация на вашето дружество.

Защо да ни се доверите?

Работата с утвърден екип от специалисти определено има своите предимства. Нашата дългогодишна практика във финансово-юридическата сфера ни позволява да ви съдействаме при проблеми от различен характер. Ние ще браним вашите интереси при ревизии и насрещни данъчни проверки и ще бъдем ваш юридически представител при евентуални съдебни дела, свързани с вашата основна бизнес дейност.

Избирайки FIRMABG за регистрация на ЕООД, вие избирате партньор, който ще ви позволи да реализирате своята бизнес мечта по най-правилния и законосъобразен начин, постигайки желаните резултати по-бързо, отколкото сте смятали за възможно.