Регистрация на фирма

БИЗНЕС ПАКЕТИ

ОСНОВЕН - 189 лв. 

Консултация с експерт

Регистриране на фирма

ПЛЮС - 210 лв.

Консултация с експерт

Регистриране на фирма

Печат

ДЕЛУКС - 289 лв.

Консултация с експерт

Регистриране на фирма

Печат

Актуално състояние от ТР

Визитки 100 бр.

Администратор на лични данни

КОРПОРАТИВЕН - 589 лв. 

Консултация с експерт

Регистриране на фирма

Печат

Актуално състояние от ТР

Визитки 100 бр.

Администратор на лични данни

Уебсайт


Пояснение:

 • Предлагаме отстъпка в цената за регистрация на фирма в размер на 50 лв на клиенти, избрали да сключат с нас договор за счетоводни услуги;
 • 100 бр визитки, посочени сред услугите са едностранно отпечатани, със стандартно оформление. При договорени цени можем да добавим услуги, включващи изработка на лого и оформление.
 • Фирменият уеб сайт предлага информативно съдържание. От клиента се очаква да предостави текст, който да бъде публикуван и да даде своето мнение относно крайното оформление на страницата.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ – ЦЕНА


Регистрация ЕООД/ООД

Регистрация ЕТ

Регистрация ЕООД/ООД от българско ЮЛ

Регистрация ЕООД/ООД от чужденец

Регистрация ЕООД/ООД от чуждестранна фирма

Регистрация адрес на управление

Регистрация по ДДС

Заличаване ЕТ

Ликвидация ЕООД/ООД + покана до кредиторите

Заличаване ЕООД/ООД

210 лв.

115 лв.

320 лв.

346 лв.

500 лв.

50 лв.

80 лв.

150 лв.

260 лв. 

180 лв.

Пояснение:

 • Хонорарът включва задължителните административни такси;
 • Отстъпките се намаляват от дължимото възнаграждение за счетоводни услуги;
 • Минималният капитал на дружество е в размер на 2лв.
 • Нотариална такса – 6 лева.

Данъчното регистриране за търговски дружества става по служебен път и се извършва от съответната дирекция на национална агенция по приходите на база данни от търговския регистър.

Фирмени печати се изработват след регистрация на фирма, като минималната цена е 15.00лв.

Нашите клиенти имат привилегията да ползват освободени от такси счетоводни съвети преди регистриране на фирма, както и след това.

В цените посочени от нас са добавени таксите на административните органи.

В стопанския живот на страната ежедневно се вливат новосъздадени търговски и производствени предприятия. Икономическият климат у нас, наред с причисляването ни към Европейския съюз дават стимул на много предприемчиви българи да се заемат с нелеката задача да развиват свой собствен бизнес.

За регистрация на фирма са нужни не само добра идея, специфични познания и умения в дадена сфера, желание и бизнес нюх, но и добър партньор, който да се заеме с всички юридически, административни и счетоводни въпроси. Всеки, който е опитал да се изправи сам пред това предизвикателство, без да притежава нужните компетентност и опит се е провалил или на даден етап е потърсил нашата помощ, за да го извадим от тежка ситуация.

FIRMABG

регистрация на фирмаСъздадохме FIRMABG с идеята да окажем професионална помощ на клиентите, заели се с предприемаческа дейност. Търговия, производство, обществени поръчки, нестопанска дейност – това са все сфери, обвързани с тежка бюрократична и административна нормативна уредба, която следва да се познава отлично, в това число и всички нововъведения, направени от законодателя или съответното ведомство.

Нашият екип от експерти е изцяло на ваше разположение за всичко, свързано с дейността на вашата икономическа структура. Ние ще поемем всички сложни и отговорни задачи от самото начало, като се погрижим за основаването на вашата компания. Ние ви предлагаме услугата Регистрация на фирма на ексклузивна цена, като в нея сме включили всички свързани с процедурата дейности.

Нашият екип от международни специалисти ще се погрижи за вашите дела извън граница. Ако решите да покорите европейските или международни пазари, ние ще ви съдействаме при сформирането на вашата компания, така че тя да отговаря на съответното законодателство и нормативни уредби.

Ние работим както с български, така и с чуждестранни граждани, решени да стъпят на българския пазар. Нашият екип може безпроблемно да извърши регистрация на нова фирма във всяка страна по света, включително в така привлекателните офшорни зони. Познаването на международната правна уредба, разглеждаща стопанската дейност на чужди организации, ние ви обещаваме отличен старт на вашата дейност, а с това и много добри печалби.

Какво да очаквате от тази услуга?

Пакетната услуга Регистрация на фирма е подходяща за всеки вид бизнес, независимо от дейността, началния капитал и броя на учредителите. Ние извършваме регистриране всички видове стопански организации – ЕТ, ЕООД, ООД и АД от името на български или чужди граждани, както и вписване по Закона за данък добавена стойност, в случай че дейността ви ще се нуждае от него.

Познавайки отлично Търговския регистър и процедурите, свързани с вписването на различните стопански структури, ние можем да се заемем и с тази задача, за да ви спестим време и усилия, които спокойно можете да насочите към по-важното – развитието на един престижен и успешен бизнес. Допълнителните процедури, като регистрация по Булстат, откриване на разплащателна сметка и изготвяне на фирмен печат са също част от нашата дейност, което отново можете да поверите в ръцете на нашия екип.

Всяка процедура по регистриране на фирма изисква индивидуален подход, какъвто нашият екип може да ви предложи. Ние ще ви осигурим консултация, която да ви помогне да изберете както вида на стопанската структура, която желаете да сформирате, така и данъчните разпоредби, от които тя ще бъде зависима. Планирането на вашата дейност няма да бъде хаотично, а много внимателно анализирано и структурирано.

Какво се изисква от вас?

За можем да ви помогнем да преминете възможно най-бързо и лесно през основаването на своята компания, от вас се иска да ни се доверите и съдействате, като ни предоставите цялата нужна информация, необходима за подготовка на документите по регистриране. Това включва и съдействие по изготвяне на нотариално заверено пълномощно, в случай че изберете да ви представляваме пред административните и финансови институции.

Много често след регистрация на фирми, ние продължаваме да работим с новосформираните предприятия, като се грижим за тяхната счетоводна отчетоност, за всички нововъзникнали или текущи процедури и за данъчната им политика. Доверявайки се на FIRMABG, вие поставяте началото на своя успех.

Какво е вашето участие в процедурата?

За да извършим максимално бързо и безпроблемно регистрация на фирма, ние се нуждаем от съдействието на своите клиенти. Вашето участие в процедурата е минимално, но в същото време от огромна важност за коректното изпълнение на всяка част от задачата. Това, с което ще се наложи да ни съдействате, за да учредим в кратки срокове вашата стопанска структура е подаването на данните, подлежащи на вписване, като:

 • Лични данни на учредителя – данните от документ за самоличност трябва да бъдат пълни и отговарящи на истината;
 • Име на бъдещото дружество – то трябва да бъде уникално и да съдържа трите имена на търговеца, в случай че правната форма на вашата фирма е ЕТ;
 • Декларация за липса на забрана за упражняване на дейност – тя трябва да отговаря на истината. Ако в качеството си на търговец или управител на дружество сте обявени или сте в процес на обявяване в несъстоятелност, ще бъде невъзможно да се извърши регистриране на фирма от ваше име;
 • Ако страдате от сериозни ментални заболявания, които ви лишават от правото да регистрирате собствена фирма, ще трябва да ни информирате за това. При липса на подобен проблем, ще можем да изготвим декларация, с която да заявим категорично, че няма причина да бъдете лишени от правото да създадете собствена бизнес структура;
 • В случай, че учредявате дружество на капитала заедно с други лица, ще трябва да изпълните задължителните стъпки, на които ще се спрем по-късно.

Какво можете да очаквате от нас като реални действия?

При регистрация на нова фирма, ние се стремим да спестим голяма част от юридическите и административни стъпки на своите клиенти. Това означава, че избирайки нас, вашето участие в процеса ще бъде минимално. За да работим заедно не е необходимо физическото ви присъствие в нашия офис, макар че предварителното посещение ви дава значителни предимства, като например: провеждане на консултация със специалист, който ще отговори на много от въпросите, свързани както с регистрацията, така и с всички аспекти на бъдещата ви дейност.

Ако изберете FIRMABG за регистрация на фирма на изгодна цена, вашето участие ще бъде свързано единствено с посещение на нотариална кантора за заверка на подписа и банков клон за откриване на набирателна сметка и внасяне на капитала, в случай, че желаете да учредите капиталово дружество – ООД или ЕООД. Всичко останало, свързано с вписването е наша отговорност и задължение.

Ние се занимаваме с регистрация на фирми отдавна и това ни позволява да познаваме процедурата в детайли. Дългогодишната работа в тази сфера ни е позволила да изградим сериозни професионални отношения с голям брой банки и нотариални кантори, където нашите клиенти се ползват с немалко привилегии. Задачата по учредяване на вашата фирма ще бъде не само експедитивно изпълнена, но и с по-малко финансови разходи от ваша страна.

Какво е предимството да работите с нас?

Предимството да изберете нашия екип за регистрация на фирма е огромно. На първо място, вие пестите време и нерви, защото няма да ви се налага да посещавате различните институции, отговарящи за издаването на документите, необходими за вписването. Финансовата полза за вас също не бива да бъде подценявана. Професионалните услуги, които предлагаме се извършват по електронен път, включително подаване на документите за регистриране на фирма. По този начин държавната такса за вписване се намалява наполовина.

Допълнителен аргумент в наша полза е фактът, че сме регистриран администратор на лични данни, което ви гарантира неприкосновеността на информацията, която ни предоставяте, в това число и на личните си данни по документ за самоличност. Възможността да комуникираме от дистанция при подготовка на документите за регистрация на нова фирма е причината да се ползваме с доверието на клиенти от цялата страна.

Последно, но не по важност е предимството да се ползвате с помощта и съдействието на екип от юристи и финансови специалисти. Сътрудничеството с болшинството наши клиенти не приключва с успешното изпълнение на задачата. Повечето наши дългогодишни партньорства започват с регистрация на фирми, след което преминават в постоянно съдействие от наша страна при изпълнението на различни финансови и административни операции.

Предлагайки регистрация на фирма на изгодна цена, ние всъщност предлагаме възможност на нашите клиенти да се възползват от останалите ни правно-счетоводни услуги. Ние, без колебание ще се заемем с допълнителните стъпки по стартиране на вашата бизнес дейност, в това число:

 • Регистрация на търговски обекти;
 • Регистрация на касов апарат;
 • Получаване на лицензи за дейност, подлежаща на специален лицензионен режим;
 • Съдействие при данъчни ревизии и насрещни проверки;
 • Юридическо представителство при разрешаване на спорове по съдебен път и т.н.

В какво се състои процедурата по регистрация на фирма?

Основната дейност, свързана с регистрация на фирми се състои в изготвяне на документите, необходими за вписване в Търговския регистър. При учредяване на ООД, ние ще ви помогнем в осъществяване на задължителните стъпки, които в случая са:

 • Свикване и провеждане на Общото събрание на съдружниците;
 • Изготвяне на протокол от събранието и дружествен договор;
 • Подготовка на документите за приемане на управление;
 • Откриване на набирателна сметка и внасяне на дружествения капитал;
 • Нотариална заверка на подписите на собствениците на капитала/ управители.

След като подготвим документите за регистрация, ние ще ви съдействаме за внасяне на дружествения капитал и за нотариално заверяване на вашия подпис. С това подготвителната процедура е завършена и можем да пристъпим към фактическата дейност – подаване на документите в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Както вече споменахме, при регистрация на фирми, ние използваме електронната услуга на Търговския регистър. Входирането на документите по електронен път ви спестява време и средства, които със сигурност са най-ценните ресурси в бизнеса. Времето, необходимо за регистриране на фирма е до 4 работни дни. В рамките на този срок, вашата компания ще бъде вписана в Търговския регистър без дори минимална вероятност за връщане на отказ, защото ние подготвяме документите по надлежния ред, така че всяка възможност за грешки и нередности е напълно елиминирана.

Доверявайки се на FIRMABG за регистрация на фирма, вие получавате съвършено изготвена услуга, включваща всички дейности, регламентирани от закона. Комуникацията с нас е лесна и възможна по всяко време, поради което повечето хора, използвали тази услуга избират да останат наши постоянни клиенти, поверявайки на нас цялата счетоводна дейност на своята компания.