Продажба на дружествени дялове на ЕООД – процедура, такси и документи

продажба на дружествени дяловеВсяка продажба на дружествени дялове е свързана със стриктно следване на описаните в Търговския закон процедури, тъй като една такава сделка става действителна едва след вписване в Търговския регистър. За да бъде вписано събитието следва да се извършат някои задължителни действия, последвани от изготвяне на необходимите документи, а също и да се извършат редица нотариални заверки.

Старателно подготвеният пакет с документи ви гарантира одобрение на заявлението и вписване на сделката по продажба на дяловете в Агенция по вписванията, без риск от отказ при неправилно следване на процедурата. Това налага използването услугите на специалист по корпоративно право, от каквито вярваме, че ще се възползвате. В следващия материал ще разгледаме накратко процедурата по продажба на дружествени дялове на еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД, като целта е тя да ви послужи чисто информативно.

Прехвърляне на дялове при ЕООД

Вариантите за продажба на дружествени дялове на ЕООД са два:

 • Прехвърляне на част от дяловете
 • Прехвърляне на всички дялове

И в двата случая сделката ще доведе до преобразуване на едноличното дружество. С първия вариант – частична продажба на дялове в управлението влиза нов съдружник, което автоматично променя правния статут на дружеството от ЕООД в ООД. Вторият вариант – продажба на целия дял води до смяна на собственика на капитала, което представлява фактическа продажба на дружеството.

Необходими стъпки и документи при продажба на дялове при ЕООД

Документите, необходими при продажба на дялове от ЕООД са:

При продажба на всички дялове:

 • Протокол-решение на едноличния собственик;
 • Нотариално заверен договор за продажба на дружествени дялове;
 • Решение за освобождаване на досегашния управител и назначаване на нов;
 • Приемане на нов учредителен акт на дружеството;
 • Заявление А4 за вписване на промените в ТР;
 • Нoтapиaлнo зaвepeн oбpaзeц oт пoдпиca;
 • Дeĸлapaция пo чл. 141, aл. 8 oт TЗ;
 • Дeĸлapaция пo чл. 13, aл. 4 oт ЗTP – дeĸлapaциитe нe изиcĸвaт нoтapиaлнa зaвepĸa.

При частична продажба на дялове:

 • Протокол-решение на едноличния собственик;
 • Договор за прехвърляне на дялове с постъпващ съдружник;
 • Свикване на Общо събрание и съставяне на протокол, в който са посочени: промени в обстоятелствата на дружеството, дружествен договор и назначаване на управител – и двамата съдружници могат да заемат длъжността;
 • Нoтapиaлнo зaвepeн oбpaзeц oт пoдпиca нa нoвия yпapaвитeл;
 • Дeĸлapaции пo чл. 141, aл. 8 oт TЗ и чл. 13, aл. 4 oт ЗTP;
 • Aĸo нямa дa ce впиcвa нoв yпpaвитeл, пpocтo дoceгaшният впиcвa пpoмeнитe c декларация по образец A4, пpилaгaйĸи зaдължитeлнaтa дeĸлapaция пo чл. 13, aл. 4.

Такси

Тук няма да разглеждаме таксите, необходими за услугите на юрист, тъй като специалистите в бранша определят сами ценоразписа на отделните, предлагани от тях услуги, като, разбира се се съобразяват с посочения в Закона за адвокатурата минимален праг. Сделките по продажба на дружествени дялове са едни от най-достъпните процедури по отношение на държавни и експертни такси. За целта ще се наложи да заплатите:

 • Нотариална заверка на договора за прехвърляне на дялове – минималната такса е 36лв за прехвърляне на дялове на стойност до 5000 лева, като при по-висока стойност цената расте пропорционално нагоре.
 • Заверка на образец от подписа на управителя (спесимен) – от 6 до 18 лв, според тарифите на различните кантори.
 • Държавна такса при Агенция по вписванията – 15 лв при подаване на документите по електронен път и 30 лв, при входиране на хартиен носител.