Патент на услуги – кога е валиден този начин на облагане?

Голяма част от фирмите, регистрирани като ЕТ, както и физическите лица подлежат на данъчно облагане с патентен данък. Случаите, в които се прилага патент на услуги са различни за различните търговци и физически лица.Това, което обединява всички тях е изискването да отговарят на посочените в Закона за местните данъци и такси условия. Тук ще разгледаме дейностите, които подлежат на облагане с патентен данък, както и всичко свързано с него, като условия и процедури.

Кои дейности подлежат на облагане с патентен данък?

патентен данъкОблагането с патентен данък може спокойно да бъде прието като привилегия, защото този вид данък позволява много по-опростена счетоводна отчетност и начин на изготвяне на декларациите. Накратко, това е фиксиран данък, който физическите лица и едноличните търговци дължат на общинската администрация по местонахождение на обекта или седалище на фирмата.

Според Закона за местните данъци и такси, на облагане с патентен данък подлежат всички физически лица, упражняващи свободни професии, както и фирмите, регистрирани като ЕТ, упражняващи дейности, които са изрично определени като патентни. Важно условие, на което трябва да отговарят едноличните търговци е размерът на оборота им за предходната година да не надвишава 50 00лв, тъй като в този случай влиза в сила задължението за регистрация по ЗДДС. Фирмите, регистрирани по Закона за ДДС губят правото на този начин на облагане.

Задължени да декларират и внасят патентен данък са всички фирми и физически лица, извършващи продажба на стоки и услуги. Изрично посочени в Закона за местните данъци и такси са:

 • Търговия на дребно;
 • Заведения за хранене;
 • Увеселителни заведения;
 • Места за настаняване и подслон с не повече от 20 стаи;
 • Занаятчийски ателиета;
 • Салони за красота;
 • Автомивки;
 • Фитнес зали;
 • Центрове за обучение на водачи на МПС;
 • Платени паркинги;
 • Други дейности, предвидени в ЗМДТ.

На какъв принцип се формира размера на патентния данък

Размерът на годишния патентен данък за различните дейности се определя от общинския съвет на съответната община, към която се числи обектът и търговецът, извършващ патентна дейност. За целта се издава специална наредба на общината, като облагането е съобразено с минималните и максимални прагове на данъка, посочени в ЗМДТ, които са валидни за цялата страна. Данъкът се начислява за всяка дейност или търговски обект поотделно.

При определяне на абсолютната стойност на данъка се взема предвид местоположение на обекта или адреса, на който се извършва съответната дейност, както и квадратура на обекта и брой на работните места – за фризьорски салони, шивашки ателиета и др. За лицата, извършващи дейност на нефиксирани места, размерът на патентния данък се формира на база постоянен адрес. Лицата, облагани с годишен патентен данък не се облагат с данък върху доходите на физическите лица.

Къде и как се внася патентен данък?

Патент на услуги и търговия на дребно се внася към съответната община, на чиято територия се намира обектът. За физическите лица, извършващи дейност извън обект или постоянно място, това е общината, към която се числят по адресна регистрация. Погасяването на годишния патентен данък може да извърши на четири равни вноски при фиксирани срокове за всяко отделно погасяване, например:

1-ва вноска: до 31 ви януари;

2-ра вноска: до 30 април;

3-та вноска: до 31 юли;

4-та вноска: до 31 октомври.

При просрочено внасяне, към дължимия данък се начисляват лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.