Процедури съпътстващи откриване на ЕООД

С откриване на ЕООД възниква нов правен субект, притежаващ пълното право да участва в икономическия живот на страната. Фирмите, регистрирани като еднолично дружество с ограничена отговорност са сред най-предпочитаните, когато става въпрос за едноличен собственик на дружествен капитал. Ако планирате да бъдете едновластен управител на собствено дружество, ето през кои процедури ще трябва да преминете.

Запазване на име на дружеството

откриване на еоодТова е процедура, която можете спокойно да си спестите, в случай че направите онлайн проверка, дали името, което планирате да използвате е свободно. Ако решите да се възползвате от тази възможност, имайте предвид, че процедурата струва 50 лв и ще се наложи вие или ваш упълномощен представител да посетите на място сградата на Агенция по вписванията, където да направите официална справка. Другият вариант е да посетите сайта на агенцията, където да направите напълно безплатна проверка на имената, използвани от регистрираните вече фирми.

Подготовка за необходимите документи

Това е всъщност основната дейност, свързана с регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност. Препоръчваме да се обърнете към специализирана фирма, която да изготви пълния набор с документи, но ако все пак решите да го направите сами, ето какво трябва да набавите:

  • Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност – То трябва да съдържа: име на фирмата, личните данни на управителя; предмет на дейност, адрес на регистрация и седалище на фирмата;
  • Декларация за обстоятелствата по чл. 142 от Търговския Закон – Касае забрана на конкурентна дейност;
  • Декларация по чл. 141, ал. 8 – удостоверява, че няма пречки управителят да заема конкретната длъжност;
  • Нотариална заверка на подписа на управителя/собственика – спесимен;
  • Съгласие за приемане на управление по чл. 141, ал.3 от Търговския Закон – съдържа нотариално заверен подпис на едноличния собственик на капитала;
  • Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър – удостоверява истинността на заявените обстоятелства;
  • Учредителен акт – Не може да се завери без протокол от решение на едноличния собственик.

Откриване на набирателна сметка на дружеството

Всяко новоучредено еднолично дружество трябва да притежава набирателна сметка, в която ще бъде внесен дружественият капитал. Минималната сума, посочена в закона е 2лв, като банковите такси за откриване на сметка се заплащат допълнително. В рамките на 1-2 работни дни банката издава удостоверение за внесен капитал, което се прилага към останалите документи, подлежащи на подаване в Търговския регистър.

Заплащане на държавната такса за регистрация на дружеството

Таксата се заплаща по банков път или на място в системата на Търговския регистър. Държавната такса за регистрация на ЕООД  е 110 лв, когато документите се подават на място и 55 лв, когато се подават онлайн с електронен подпис.

Подаване на пакета с документи

Пълният набор с документи се подава на място в системата на ТР или по електронен път, когато е наличен електронен подпис. В рамките на 2 работни дни, при липса на пречки и при коректно изготвени документи, фирмата се вписва в Търговския регистър. Следва да се издаде удостоверение за вписване и от Агенция по вписванията.

Изготвяне на фирмен печат

След откриване на ЕООД следва да се изготви фирмен печат, с който дружеството ще фигурира във всички административни и финансови документи, свързани с основната дейност. Печатът задължително трябва да съдържа пълното име на фирмата, както и фирмено лого, в случай че има такова.