Какво трябва да знаем за създаването на фирма?

  • Капиталът на една фирма – ЕООД/ООД е задължително да бъде не по-малко 2 лв.
  • Учредителят или управителят трябва да бъде частно или юридическо лице, на възраст над 18 години.
  • Управителят на фирма трябва да бъде пълнолетен.
  • Различията между ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) и ООД (дружество с ограничена отговорност) се състоят в броя лица, на които принадлежи част от общия капитал, като при ЕООД собствеността е еднолична, докато при ООД учредителите следва да са най-малко двама, без изискване за равни капиталовложения.
  • Фирмените имена се изписват на кирилица – по желание на клиента на латиница. Имената е редно да бъде уникални, така че да не се дублират имена в Търговския регистър.
  • Седалище на фирмата и адрес на управление са част задължителните условия при регистриране на фирма. Съществува изискване посоченият адрес да бъде на територията на Република България.

Допълнителните разходи, които може да възникнат са:

  • нотариална заверка на съгласие с образец от подпис на управителя – нотариална такса 6 лв.
  • откриване на набирателна сметка за внасяне на учредителен фирмен капитал – размерът на таксата се определя от избраната банка.

Регистрацията на фирма протича в рамките на 2 работни дни. Ние можем да ви окажем съдействие при регистрацията по ДДС след вписване на фирмата/дружество в Търговския регистър.

Цена за публикуване на годишен финансов отчет (ГФО) за 2015 г. в Търговския регистър – 60 лв с включени такси.