Какво следва след регистриране на фирма?

У голяма част от хората битува мнението, че с регистриране на фирма, една организация или физическо лице може да премине директно към основния си предмет на дейност, т.е. да извършва търговски сделки и операции, без това да бъде в разрез със закона. Всъщност, вписването на една стопанска структура в Търговския регистър е само началото на поредица от операции. Много малко са дейностите, за които регистрацията е напълно достатъчна. Останалите дейности налагат да се преминат още няколко стъпки, на които ще се спрем подробно в следващия материал.

Какво следва след регистрацията на нова фирма?

Регистриране като администратор на лични данни

съвети за регистрация на фирмаСлед регистрирането на дадена фирма, била тя ЕТ, ООД или ЕООД обикновено следват и няколко допълнителни регистрации, като например регистрация на администратор на лични данни. Тази регистрация е почти винаги необходима, тъй като при повечето търговски операции, юридическото лице (фирмата) се налага да борави с личните данни на други хора – клиенти, доставчици, партньори и т.н.

Издаване на разрешителни за дейности със специален режим

Някои дейности и предмети на продажба изискват издаване на специални разрешителни от страна на административните органи, контролиращи дадената дейност. Така например, търговците, желаещи да продават акцизни стоки като цигари и алкохол, ще трябва да преминат тежката и тромава процедура в Агенция Митници, за да придобият правото да го правят легално. Това се отнася за всички останали дейности, обвързани с лицензионен режим.

Регистрация на касов апарат

Когато дейността на вашата фирма е свързана с директни плащания е необходимо закупуване на касов апарат и последващата му регистрация и свърване към НАП. Тази е една от бързите процедури, но тя не може да предхожда регистрирането на даден търговец. Обикновено е следваща стъпка след вписването на структурата в Търговския регистър, която няма как да бъде пропусната.

Регистрация на търговски обект

Когато основната дейност се извършва в специализирано помещение, то следва да получи регистрация, която го определя като такова. Тази процедура е свързана с няколко институции, като крайна инстанция се явява общината, на чиято територия се намира обектът. Процедурата отнема от седмица до месец и половина, като най-сложна и продължителна е при промяна на статута на помещението – примерно от гараж в магазин, кафене и др.

Категоризация

Някои обекти като хотели и заведения за обществено хранене подлежат на категоризация. Тази процедура е задължително да предхожда стартирането на основната дейност, така че обектът не може да функционира преди да е получил конкретната категория. Компромис е възможен, единствено когато заведението преминава от една категория към друга – обикновено по-висока.

Регистрация по ЗДДС

Фирмите, чийто годишен облагаем оборот достига или надхвърля 50 000 лв са задължени да се регистрират по Закона за ДДС. Такава регистрация може да се направи и доброволно, когато дейността на конкретната стопанска структура го налага или самата процедура ще бъде в полза на фирмата. За тази дейност ще бъдат нужни около 14 дни, след което се преминава към специфична счетоводна отчетност.

Регистриране на самоосигуряващи се лица и наети служители в НОИ

Всеки управител на фирма, както и нейните служители, назначени на трудов договор трябва да бъдат осигурявани. Това означава тези лица да бъдат регистрирани в НОИ, което е една от сравнително бързите процедури, когато документите са изготвени стриктно и акуратно. За собствениците на фирми е задължително да внасят социални и здравни осигуровки, дори когато се осигуряват и от друг работодател.

Как да преминем бързо и лесно всички тези процедури?

Голяма част от тези стъпки са задължителни за повечето фирми в България. Част от тях са максимално опростени, докато други са доста тромави и свързани с подготовката на голям брой документи. За юридическите лица, които искат да преминат през всички или част от тези процедури възможно най-бързо и безпроблемно е най-удачно да наемат специализирана фирма, която да се заеме с основните и най-специфични дейности. Това може да бъде дори кантората, която сте наели за регистриране на вашата фирма.