Какво е необходимо за да се регистрира фирма

какво е нужно за регистрация на фирмаВсеки, който планира да стартира собствен бизнес проект вероятно си задава въпроса: какво е необходимо, за да се регистрира фирма? Освен добра идея, подходяща ниша и основен капитал, ще ви бъде необходимо също прецизно планиране. Вие ще трябва да вземете предвид всички задължителни условия, които трябва да покриете, за да впишете своята фирма в Търговския регистър, а те не са никак малко.

Ето и въпросите, на които трябва да си отговорите:

Имам ли правото да бъда собственик/управител на фирма?

Не всяко физическо лице има право да открие собствена фирма в нашата страна. На първо място трябва да сте пълнолетен поданик на страната или да имате постоянна адресна регистрация в България, в случай че сте гражданин на друга страна. Вашето досие трябва да бъде чисто, т.е. да не сте собственик или управител на фирма, срещу която е образувано съдебно производство или има влязло в сила наказателно постановление за обявяване в несъстоятелност  или незаконна дейност.

Какво ще бъде името на моята фирма?

Името на вашата структура трябва да бъде уникално, независимо дали ще се регистрирате като едноличен търговец или капиталово дружество с ограничена отговорност. Задължително условие за фирмите ЕТ е името да съдържа трите имена на търговеца, така че е много вероятно фирмата ‘’ЕТ Иван Петров Иванов’’ вече да фигурира в регистъра към Агенция по вписванията. Добавете нещо, което ви отличава – предмет на дейност, слоган или бранд.

Сам ли ще управлявам или заедно със съдружник?

Ако възнамерявате да бъдете едноличен собственик на своята фирма, то възможностите ви са две – да се регистрирате, като ЕТ или да учредите еднолично дружество с ограничена отговорност – ЕООД. И двете възможности имат своите предимства и недостатъци, например като едноличен търговец, вие ще отговаряте за задълженията на своята фирма с цялото си имущество – лично и фирмено, докато, създавайки ЕООД ще се наложи да преминете малко по-сложна процедура и да внесете дружествен капитал, поне в минималния му размер, допустим от закона.

Какъв ще бъде предметът на дейност на моята фирма?

Всеизвестен факт е, че най-доходоносните дейности са или незаконни или неморални, затова е важно да бъдете реалисти в своите очаквания относно печалбата. На въпроса: какво е необходимо, за да се регистрира фирма, ще трябва да отговорим ясно – бизнес идея, която законодателството на страната ще ви позволи да реализирате. Когато посочвате предмет на дейност в заявлението за регистрация, трябва да сте сигурни, че той не противоречи на законите и добрите нрави. Ако дейността ви подлежи на специален лицензионен режим, ще трябва да приложите разрешително за дейност към документите за регистрация.

Кой ще подаде заявлението за регистрация?

Ако не смятате сами да поемете товара на вписването на вашето дружество, то можете да потърсите професионална помощ, но за целта, вие като собственик ще трябва да упълномощите свое доверено лице с нотариално заверено пълномощно. Подаването на заявлението за регистрация заедно с прилежащите към него документи е съществена част от въпроса ‘’ какво е необходимо, за да се регистрира фирма?’’.

Документите  могат да се подадат на място в ТР или по електронен път с електронен подпис. Към момента електронното входиране е по-рентабилно и като удобство и като цена. Държавната такса се намалява наполовина, ако изберете този начин за подаване на документите.