Как да отворите студио за красота, фризьорски или козметичен салон в няколко лесни стъпки?

регистрация на фирма за фризьори

 1. Регистрация на фирма, чрез която да извършвате търговска дейност.
 2. Данъчна регистрация – доброволна по чл. 96 от ЗДДС.
 3. Закупуване и регистрация на касов апарат(фискално устройство).
 4. Осигуряване на подходящ обект, в който ще бъде извършвана дейността – може да е нает (изисква се договор за наем) или собствен (нотариален акт).
 5. Изисква се предназначението на обекта да е за търговска дейност, в тази връзка може да е наложителна промяна на статута на имота.
 6. Удостоверение за въвеждане в експлоатация.
 7. Спазени изисквания за противопожарна безопасност на търговски обект – издадено разрешително от ГДПБЗН.
 8. Подаване на уведомление за откриване на обект с обществено предназначение до съответната регионална здравна инспекция и получаване на удостоверение за регистрация след извършена проверка.
 9. Притежаване на майсторско свидетелство и вписване съгласно Закон за занаятите.
 10. Изготвяне на правилник за вътрешния ред и инструктаж за работа.
 11. Регистрация на работно време на стационарен търговски обект – извършва се в съответната община.

Нашият екип от специалисти ще Ви консултира при избора на най-подходящ вид търговско дружество, последващи регистрации и административни процедури по получаване на необходимите разрешителни и удостоверения.