Какви документи и стъпки са нужни, за да регистрираме и поддържаме контрол в заведенията за обществено хранене?

регистрация на закусвалняЗаведенията за обществено хранене са общо понятие, под което класифицираме различните, като тип дейност места и вид на предлаганата в тях храна Всички видове специализирани и класически тип ресторанти подлежат на регистрация, за която нашият екип може да ви съдейства.

Видовете обекти за приготвяне и сервиране на храна могат да бъдат:

 • Класически ресторанти;
 • Специализирани:
 • Заведения за барбекю и грил;
 • Клуб- ресторанти;
 • Сервиращи риба, птици и дивеч;
 • Предлагащи традиционни за страната ястия;
 • Снек- барове;
 • Бистра;
 • Заведения за бърза закуска;
 • Пицарии;
 • Закусвални;
 • Павилиони, каравани, бюфети;
 • Кафе-аперитиви,
 • Винарни;
 • Бирарии;
 • Кафе-сладкарници;
 • Салони за сладолед;
 • Кафенета/ кафе-клубове,
 • Чайни;
 • Коктейл-барове;
 • Кафе-барове;
 • Лоби барове;
 • Дискотеки;
 • Бар-клубове,
 • Пиано-барове;
 • Бар-казина/вариетета, нощни клубове и др.

За да може да функционира, съгласно законовите уредби, всяко заведение трябва да разполага с регистрация. Ние можем да ви съдействаме, като изготвим нужните документи и проведем съответните проверки и консултации, които ще подготвят вашия обект за предстоящата процедура и ще гарантират безпроблемната работа на на вашия обект.

Това, което е нужно за регистриране, като стъпки и документи е:

 • Заявление за регистрация – образец;
 • Консултация и оценка за съответствие на оборудването;
 • Оглед на помещенията, технологичното оборудване и архитектурния план;
 • Изготвяне на система за самоконтрол, включваща работни инструкции и процедури, план за мониторинг и програма за обучение на персонала – касае добрите производствени и хигиенни практики;
 • Изготвяне на система за анализ на опасностите и контрол на критичните точки- обхваща анализ на риска, корективни действия, и избор на отговорници;
 • Дневници за въвеждане на записи;
 • Заповеди за избор на отговорните лица;
 • Обучение за поддържане безопасността на храните и водене на записи;
 • Обвързване чрез договор с ДДД фирма;
 • Внедряване и приложение на документите;
 • Корективни действия – при нужда, вследствие проверка на контролни органи при регистриране на обекта;

Кои са най-често срещаните грешки при управление на документите в хранителните заведения?

Грешките, които най-често се допускат в заведенията за хранене са свързани с лошото управление на внедрените системи за безопасност на храните. В най-общия случай липсва напълно редовно водене на документацията, а също и активно провеждане на обучение на персонала и контрол над това, дали се спазват принципите на добрите производствени и хигиенни практики.

Ако трябва да посочим причина за тези грешки, то вероятно се касае за съвкупност от такива, като например:ръководството не е достатъчно ангажирано, системата е въведена формално, а служителите са зле обучени. След проверка на органите за контрол се забелязва активност от страна на управлението, които се обръщат за помощ към нас с редица въпроси.

Налага се да им бъде обяснено какви са новите програми за обучение, кои са документите и дневниците, които трябва да се водят редовно, коя програма за почистване следва да се интегрира и как да се обновят документите, свързани с технологичното изпълнение на задачите.

За да бъде коректна технологичната документация е необходимо да се анализират рисковете, за да се определи къде се крият слабостите, както и кои точки са критични и се нуждаят от ефективен контрол. От ключово значение е определянето на отговорни лица, както и на корективните мерки, които ще бъдат предприети. Важно е също и времето за реакция.

При наличие на отклонения от предписанията е решаващо да се извършат бързи корекции на грешките, след което трябва да се вземат превантивни мерки, с цел да избегнат рецидиви. Именно те са тези, с помощта на които се гарантира, че няма да последва ново отклонение от приетите норми. Според това, дали се прилага предварително или впоследствие, действията могат да се разглеждат като корекция или превенция.

Дейностите, към които заведенията за хранене трябва да проявяват особено внимание са свързани с термичната обработка на храните и с тяхното съхранение в хладилните съоръжения. Необходим е също контрол над влизащите в обекта суровини и не на последно място – режимът, при който се мият приборите и съдовете за хранене и приготвяне на храната.

От това дали процесите са автоматизирани се определя дали ще бъдат отчитани стойности или ще се правят замервания от лицата, определени за отговорници, спрямо създаните за целта инструкции.Когато е на лице професионално направена оценка на рисковете и критичните точки, имаме гаранция за пълна безопасност на предлаганите храни и изрядно изготвена документация, спрямо законовите норми.