Кои дейности покриват добрите счетоводни кантори в София?

счетоводни кантори софияУслугите, предлагани от големия брой счетоводни кантори в София покриват всички нужди на фирмите и физическите лица, подлежащи на данъчно облагане или друг вид осчетоводяване. Дейностите, с които големите счетоводни къщи могат да се заемат са изключително много и в повечето случаи покриват различни области на стопанския живот, като законодателство, административни наредби, данъчна политика, регистрации, лицензионни режими, финансова отчетност и т.н.

В следващия материал ще разгледаме услугите, които може да ви предложи добрият счетоводен екип. Ако вие, като физическо лице или фирмата, която управлявате се сблъскате с нуждата от експертна помощ, относно посочените тук дейности, то можете да бъдете сигурни, че в столицата ще намерите достатъчно счетоводни къщи, които могат да ви консултират или директно да се заемат с решаване на належащите отговорни задачи. Ето и най-масово използваните днес счетоводни услуги:

Консултации

Наредбите, касаещи дейността на фирмите и физическите лица често са формулирани така, че да останат напълно неразбираеми за обикновените хора. В този случай са необходими консултации с експерт счетоводител или юрист, които да направят материята максимално ясна за опериращите на родните и международни финансови пазари. Консултациите могат да ви помогнат да изберете правната форма на фирмата, която смятате да регистрирате, както и да ви улеснят при вземане на решения, свързани с данъчната политика на вашата структура.

Комплексно счетоводно обслужване

Това е най-често използваната услуга, която болшинството счетоводни кантори в София предлагат. Всяка фирма, която извършва финансови операции се нуждае от квалифициран специалист, който да изготвя документите, свързани с отчетност на дейностите, трудово-правните отношения между ръководство и наетите лица, както и редица други финансово-счетоводни казуси. Комплексното обслужване обикновено е абонаментна услуга, от която повечето фирми в страната се възползват.

Административни дейности

Различните администрации имат свои изисквания към фирмите и физическите лица, извършващи стопанска дейност в България. Както в цялата страна, така и на територията на столицата, дейностите, подлежащи на контрол от страна на различните администрации не са никак малко, а това е свързано с посещение на място, изпълнение на редица разпоредби, изготвяне и подаване на документи, заплащане на такси и т.н.

Добрата счетоводна фирма ще ви представлява пред административните органи винаги, когато е необходимо. Ако ви предстои контакт с дадена административна служба, то можете да се доверите на опитен специалист, който да го направи от ваше име.

Изготвяне на месечни и годишни декларации

Изготвянето на важен документ, какъвто е една декларация трябва да се прави единствено от експерт счетоводител, който познава в детайли нормативната уредба и изискванията за подаване на този род документи. Фирмите, регистрирани по ЗДДС са задължени да подават ежемесечни декларации по същия закон, а за други е в сила задължението да подават Интрастат декларации или друг вид справки и отчети.

Годишни данъчни декларации и финансови отчети са длъжни да подават всички икономически структури, извършващи стопанска дейност в нашата страна. Изготвянето и подаването на подобен род документи е нещо, за което ще ви бъде нужна помощта на счетоводен екип.

Представляване при данъчни проверки и ревизии

Всяка една от утвърдените счетоводни кантори в София ще бъде ваш представител при извършване на данъчни проверки, ревизии и финансови одити. Това ви дава огромна доза спокойствие, че проверката ще завърши безпроблемно за вашата структура и че не ви грози опасност от налагане на административни и финансови санкции. Вашият счетоводител ще бъде ваш доверен помощник както при изготвяне на фирмените документи, така и при тяхната проверка от страна на съответните органи.