Company registration


Цената за фирмена регистрация в България е 180 евро.

FirmaBG – Кратък срок, ускорена процедура, отдалечен достъп, ниски данъци, минимални разходи.

Документи, необходими при вписване на фирма/дружество от физическо лице от ЕС

 • Копие от документ за самоличност на лицата;
 • Преводен текст на учредителната документация – двуезичен;
 • Задължителна заверка в посолство на РБ или от български нотариус на част от документацията.

Документи, необходими при регистрация на фирма (ЕООД/ООД) от физическо лице от страна извън ЕС:

 • Копие от паспорт на лицето;
 • Превод на учредителните документи – двуезичен;
 • Необходимо е заверяване в българското посолство или от местен нотариус на съответната документация.

Документи, необходими за регистрация на фирми/дружества от чуждестранни юридически лица:

 • Актуално състояние или извлечение от регистрите на държавите, в които са регистрирани юридическите лица;
 • Копие от учредителната документация на чуждестранните юридически лица;
 • Решение на представителите на лицата за регистриране на фирма в България;
 • Нужно е да се постави апостил на чуждестранните документи;
 • Превод и легализация в Република България;

Други изисквания:

 • Капитал от най-малко 2 лв. (1 EUR);
 • Задължителна адресна регистрация в България;
 • Фирмата трябва да бъде с уникално име.

При регистрация на АД/ЕАД е необходимо:

 • Капиталът трябва да бъде най-малко 50 000 лв. (25 000 EUR);
 • Поименни акции или акции на приносител;
 • Нужно е участието на най-малко 3 лица в ръководния орган;

Като част от тези услуги, ние предоставяме още:

 • Адресна фирмена регистрация (виртуален офис);
 • Консултация относно вида на фирмата;
 • Опция за дистанционно регистриране;
 • Вписването на фирмата в Търговския регистър става в рамките на два работни дни;
 • Откриване на сметка в банка/е-банкиране
 • Регистрация по ДДС;
 • Вписване като администратор на лични данни;

FIRMABG предлага счетоводни и правни услуги на фирми при продажба на дялов капитал и прехвърляне на търговски дружества, както и регистрация на търговско представителство.

Ние ще подпомогнем стартирането на вашия бизнес в България, като:

 • Изготвим учредителните документи в двуезична форма – български и английски език (по избор и на друг език);
 • Предоставим адрес за вашата фирма на територията на България;
 • Извършим желаните от вас консултации и ви придружаваме до различни административни учреждения;
 • Направим поръчка на фирмения ви печат;
 • Открием разплащателна сметка в банка;
 • Подадем заявлението за ДДС регистрация;

FIRMABG ви предлага следните базови цени:

 • Регистрация на фирма от физически лица – 180 EUR;
 • Фирмена адресна регистрация в България – 90 EUR;
 • Регистрация от дистанция – 100 EUR;
 • Откриване на банкови сметки от дистанция с включено интернет банкиране – 150 EUR.

Нашият екип разполага с богат опит в сферата на:

 • Регистрация на фирми – ЕТ, ЕООД, ООД, АД и друг вид дружества, съобразно българското и европейско законодателство;
 • Промяна в обстоятелствата на фирми – пренасочване на дялов капитал, преотстъпване правата на управление на търговско предприятие, увеличение на капитал;
 • Търговски представителства и фирмени клонове на чуждестранни търговци;
 • Европейски дружества (Societas Europaea);
 • Пренасочване на бизнес от една държава в друга;
 • Фирмена регистрация в други юрисдикции и офшорни зони;
 • Фирмено проучване и Due Diligence;
 • Регистриране на юридически лица с нетърговска дейност – фондации и сдружения;
 • Счетоводителство и консултация;
 • Данъчно планиране, представителство и фирмена защита;
 • Имиграционни услуги – разрешителни за престой в страната и гражданство;
 • Юридически услуги и консултиране;
 • Защита на интелектуална собственост, регистрация на бранд;
 • Криейтив и уеб дизайн, SEO услуги;

Предимствата да впишете своята фирма в българския Търговски регистър са безспорни. Вие ще можете да работите в страна член на НАТО и ЕС, разполагаща с икономическа и финансова стабилност, без валутен риск, при фиксиран курс на лева към единната европейска валута. Реалният процент на БВП в нашата страна е 1.2%, годишното измерение на инфлацията е 1.6%, а нивото на безработица е 10.6% по данни от 2014 г.

България предлага едни от най-ниските данъци в Европейския Съюз:

 • 10% корпоративен данък -0% в региони с висока безработица;
 • 10% данък върху личните доходи;
 • Освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места за период от 2 години;
 • Двугодишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения;
 • Опция за приспадане на разходи за изследователска и развойна дейност;
 • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС).

България е страна със стратегическо географско местоположение, която дава достъп до ключови пазари, както в Европа, така и в други страни, сред които ОНД, Турция, Близкия Изток, Северна Африка и др.