Цени на счетоводни услуги – скъпо или изгодно е да ползваш услугите на специалист?

цени на счетоводните услугиСкъпи или изгодни са базовите цени на счетоводните услуги? Днес за една фирма е напълно невъзможно да води стриктно фирмената си документация, без помощта на счетоводител. Докато по-големите стопански структури създават собствен счетоводен отдел с наемане на повече от един специалист – финансист или счетоводител, то по-малките фирми прибягват до услугите на професионалисти, предлагащи еднократни или абонаментни счетоводни услуги.

Наемането на счетоводител е допълнителен разход за малките фирми, но тук можем категорично да заявим, че той е напълно оправдан, защото спестява много по-големи финансови загуби в дългосрочен план. Дори една глоба за неправилно водена документация е напълно способна да хвърли в колапс едно малко предприятие от семеен тип. За да ви обясним колко уместни са цените на счетоводните услуги, тук ще ви посочим кои дейности са калкулирани в цените на повечето счетоводни къщи.

Счетоводни услуги

Тази услуга може да се ползва еднократно или чрез абонамент, като вторият вариант е по-изгоден и подходящ за фирмите от различен калибър и тип. От еднократна помощ се ползват предимно лицата, които се нуждаят от изготвяне на годишна данъчна декларация или друг вид осчетоводяване на извънреден приход. За фирмите, услугата покрива дейности, като приходно разходен отчет, социално и здравно осигуряване, изготвяне на ведомости и попълване и подаване на декларации, справки и отчети.

Изготвяне и представяне на ДДС декларации

За фирмите, регистрирани по Закона за данък добавена стойност е немислимо да осъществяват стопанска дейност без помощта на счетоводител. Изготвянето и представянето на ДДС декларации е дейност, която се извършва ежемесечно. Санкциите, налагани от данъчните власти за неподаване на такава декларация или за вписване на неверни данни са драстични. Сумата, отделена за счетоводни услуги е нищожна в сравнение с размерите на една такава глоба.

Данъчно планиране

Добрият експерт може да ви спести извънредно голяма данъчна тежест, затова не бързайте да смятате, че това са пари, хвърлени на вятъра. Консултацията със специалист ще ви помогне за правилно планиране на вашата дейност, така че да се възползвате от редица облекчения или да избегнете излишна данъчна тежест. При облагането с данъци има специфични моменти, които, взети под внимание, могат да спестят ежемесечни разходи на едно по-малко предприятие. На база годишен баланс, ще се окаже, че сумата надхвърля многократно, заплатената за счетоводни услуги.

Изготвяне и публикуване на ГФО

Фирмите, подлежащи на независим финансов одит са задължени да публикуват своите годишни финансови отчети. Една част от тях следва да публикуват своите ГФО  в Търговския регистър, докато останалите трябва да ги отпечатат в различни икономически издания или интернет сайтове. Изготвянето на един толкова обширен като данни документ не може да бъде направено от непрофесионалист. Това казва и Законът за счетоводството, посочвайки, че само пълноправен счетоводител може да поеме тази дейност.

Управление на приходно разходната част

Колкото и високи да ви се струват на пръв поглед цените на счетоводните услуги, имайте предвид, че те са твърде ниски за сложността и обема на реално извършената работа. Предприятие, използващо абонаментно услугите на счетоводна фирма може да си гарантира перфектно управление на приходно разходната част, като по този начин ще постигне не само пълна изрядност на фирмената документация, но и ще успее да избегне ненужните разходи.

Осигурителни и трудовоправни услуги

Наемането на персонал е свързано с допълнително утежняване на счетоводния баланс на една фирма. Изготвянето на трудовоправни отношения между работник и работодател е свързано с голямо количество сложна, като материя документация. Изплащането на трудовите възнаграждения и ежемесечното внасяне на осигуровки също са процедури, кои малко фирми могат да поемат сами и то стриктно, без допускане на грешки.

Това са само малка част от дейностите, включени в базовите цени за счетоводни услуги. При нужда или по договаряне, счетоводителят може да се заеме с още няколко финансово отчетни операции, които да бъдат редовно или еднократно извършвани. Не се скъпете за парите, които плащате на своя счетоводител, защото в негово лице имате доверен партньор, който следи фирмените ви дела да бъдат изрядни, а това ви освобождава от проблеми и сериозни финансови и административни санкции.