търговски закон
Промени в Търговския закон, целящи ограничаване на злоупотребите с фирми и фирмено имущество

Вследствие зачестилите сигнали, подадени към правосъдното министерство, касаещи, така нареченото присвояване на фирми, и с цел опростяване и ускоряване на информационни обмен в Търговския регистър, в закона бяха направени редица промени, които са обект на разглеждане в настоящия материал. Основна цел на извършените промени е да се осигури правна защита на информацията, касаеща фактите и[…]

ддс за чужбина
Начисляване на ДДС при предоставяне на услуги в чужбина

Въпросите, свързани с начисляване на Данък добавена стойност касаят голяма част от българските доставчици на услуги, опериращи извън пределите на нашата страна, както и тези, работещи с чуждестранни фирми и физически лица, поданици на други страни, чиято дейност е базирана в България. В настоящия материал ще се опитаме да внесем някои разяснения по този казус[…]

vies
Въпроси, свързани с ВИЕС номер, които вероятно си задавате

Каква е функцията на VIES number? Терминът VIES NUMBER е валиден конкретно за фирмите, опериращи в рамките на Европейската общност, регистрирани по ЗДДС. Ако дейността, която възнамерявате да осъществите се простира извън пределите на нашата страна и особено в рамките на общността, със сигурност ще ви се наложи да се запознаете и използвате в практиката[…]

колко струва регистрация на фирма
Колко струва откриване на фирма?

Много бъдещи търговци си задават въпроса: Колко струва откриване на фирма? На този въпрос е трудно да се отговори с точно формулирани цифри, тъй като има голям брой фактори, определящи цената за регистрация. Тук ще се опитаме да отговорим максимално изчерпателно на този въпрос, насочвайки потребителя както към основните дейности, подлежащи на заплащане, така и[…]

как се регистрира фирма
Как да регистрираме фирма?

За да оперираме на търговските пазари е задължително да разполагаме с нужните за целта права и по-конкретно да имаме регистрирана в Агенцията по вписванията фирма, която да ни представлява като юридическо лице. Много бъдещи бизнесмени задават въпроса: Как да регистрираме фирма? Скъпо ли е? Трудно ли е? Тук ще отговорим накратко на тези важни въпроси.[…]

какво е нужно за регистрация на фирма
Какво е необходимо за да се регистрира фирма

Всеки, който планира да стартира собствен бизнес проект вероятно си задава въпроса: какво е необходимо, за да се регистрира фирма? Освен добра идея, подходяща ниша и основен капитал, ще ви бъде необходимо също прецизно планиране. Вие ще трябва да вземете предвид всички задължителни условия, които трябва да покриете, за да впишете своята фирма в Търговския[…]

преобразуване в оод
Процедура по преобразуване на ЕООД в ООД

Преобразуване на ЕООД в ООД имаме, когато еднолично дружество с ограничена отговорност приема съдружник или няколко съдружника. Всъщност, в този случай терминът ‘’преобразуване’’ е изцяло неточен, тъй като не са налице правните техники, характерни за преобразуването, като вливане, сливане, разделяне или отделяне. Правната форма на дружеството също остава непроменена, т.е. фирмата запазва своя статут на[…]

търговски регистър
Какво е нужно да знаем за агенция по вписвания Търговски Регистър

Термините агенция по вписвания, търговски регистър, вписване и т.н. касаят абсолютно всички фирми в България. Създаването на единен административен орган, който да се занимава с регистрацията на всички стопански структури в страната беше една много полезна за икономиката ни инициатива. Целта на тази реформа беше да се улесни стартирането на бизнес начинания у нас, както[…]

регистрация на фирма по интернет
Регистрация на фирма онлайн – начин да спестим време, нерви и средства

Благодарение на все по-осезаемото присъствие на интернет в нашия живот, вече е напълно възможно да направим регистрация на фирма онлайн. Дори повече от това – българското законодателство ни стимулира да се възползваме от това удобство, намалявайки държавните такси наполовина при този начин на регистриране. Вписването на една фирма, независимо от правната ѝ форма по интернет[…]

дружествен договор
Дружествен договор – защо е нужен и какво представлява?

Приемането на дружествен договор е задължително условие за учредяването на едно дружество с ограничена отговорност. Договорът е съществена предпоставка за вписването на капиталово дружество в Търговския регистър, като самата процедура е регламентирана и описана в Търговския закон. Такъв договор се приема единствено при учредяване на ООД. При едноличните дружества (ЕООД), същата функция изпълнява учредителният акт,[…]