НАП
Регистрация на фирма в НАП – задължителна процедура за всички нови фирми

Всяка новорегистрирана фирма следва да извърши регистрация в НАП, с което на практика уведомява агенцията по приходите за своето съществуване и дейност. Тази стъпка е първата, към която трябва да се насочите след вписване на своята фирма в Търговския регистър, независимо от предмета на дейност, който тя ще упражнява. Впоследствие със сигурност ще ви бъде[…]

заличаване на ЕТ
Заличаване на ЕТ – какво представлява процедурата?

Процедурата по заличаване на ЕТ не е особено сложна, тъй като при търговците от този тип липсват специфичните за капиталовите дружества формалности. Като цяло операцията не е скъпа и в случай, че липсват трудово-правни взаимоотношения с наети служители не би отнела значително време. Всяко обстоятелство, свързано с дейността или прекратяването на фирма подлежи на вписване[…]

Прехвърляне на ЕТ
Прехвърляне на ЕТ – какво трябва да знаем за процедурата?

Прехвърляне на ЕТ представлява всъщност процедура по продажба на фирмата на едноличен търговец на друг търговец – физическо или юридическо лице. Сделката е регламентирана от чл. 15 от Търговския закон, където ясно са описани стъпките, които трябва да се следват, за да бъде валидно и легитимно прехвърлянето. С коректното изпълнение на процедурата  се обезпечават правомощиятва[…]

капитал на оод
Увеличаване на капитала на ООД – по какъв начин може да стане това?

Увеличаване на капитала на ООД е процедура, към която много дружества с ограничена отговорност се налага да прибегнат на даден етап. Увеличаването на дружествения капитал се отразява в Търговския регистър, както и всички останали промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване. Начините, по които може да се извърши увеличаването на капитала на едно ООД са три:[…]

регистриране на фирма София
Кой се занимава с регистрация на фирми в София?

В Търговския регистър ежедневно се вписват нови фирми, които тепърва ще се влеят в икономическия живот на страната. От гледна точка на бюджета, това е чудесно, тъй като всяка нова фирма допринася за икономическата стабилност, откривайки работни места и плащайки данъци, от които страната ни се нуждае. Възниква въпросът: Кой се занимава с регистрация на[…]

как да стартирам бизнес
Как да стартирам собствен бизнес?

Ако сте от хората, на които им е омръзнало да работят за някой друг, жертвайки време и усилия за жълти стотинки, то вероятно вече си задавате въпроса: Как да стартирам собствен бизнес? На практика създаването на собствен бизнес не е толкова лесно, а още по-трудно е превръщането му в успешна и доходоносна дейност, затова тук[…]

счетоводно обслужване софия
Счетоводно обслужване – цени за София

Когато стане въпрос за счетоводно обслужване на цени за София, трябва на първо място да уточним, че тарифите на столичните счетоводни къщи са малко по-високи от тези на канторите, действащи в провинцията. Това е напълно обяснимо, предвид по-високите финансови възможности на фирмите, регистрирани и опериращи в столицата. След като икономиката ни и най-вече търговията е[…]

търговски закон
Промени в Търговския закон, целящи ограничаване на злоупотребите с фирми и фирмено имущество

Вследствие зачестилите сигнали, подадени към правосъдното министерство, касаещи, така нареченото присвояване на фирми, и с цел опростяване и ускоряване на информационни обмен в Търговския регистър, в закона бяха направени редица промени, които са обект на разглеждане в настоящия материал. Основна цел на извършените промени е да се осигури правна защита на информацията, касаеща фактите и[…]

ддс за чужбина
Начисляване на ДДС при предоставяне на услуги в чужбина

Въпросите, свързани с начисляване на Данък добавена стойност касаят голяма част от българските доставчици на услуги, опериращи извън пределите на нашата страна, както и тези, работещи с чуждестранни фирми и физически лица, поданици на други страни, чиято дейност е базирана в България. В настоящия материал ще се опитаме да внесем някои разяснения по този казус[…]

vies
Въпроси, свързани с ВИЕС номер, които вероятно си задавате

Каква е функцията на VIES number? Терминът VIES NUMBER е валиден конкретно за фирмите, опериращи в рамките на Европейската общност, регистрирани по ЗДДС. Ако дейността, която възнамерявате да осъществите се простира извън пределите на нашата страна и особено в рамките на общността, със сигурност ще ви се наложи да се запознаете и използвате в практиката[…]