Кои сме ние?

Създадохме FirmaBG с цел да предложим професионални услуги, свързани със счетоводство и регистрация на:

 • Търговски дружества;
 • Еднолични търговци;
 • Юридически лица с нестопанска цел – основно фондации и сдружения.

В нашия екип сме подбрали доказани експерти в областта на международното данъчно планиране, за да можем да предоставим пълен пакет от административни и счетоводни услуги не само в България, но и в други страни по света. Нашият богат опит и познания ни позволяват да дадем компетентен отговор на всяко ваше запитване, за да ви помогнем да вземете верните решения при данъчно планиране и управление на своите лични и корпоративни финанси.

FirmaBG ще ви помогне да защитите своята интелектуална собственост, защото ние познаваме добре правните норми, уреждащи и бранещи авторските права и творческия труд на нашите клиенти. Част от нашите услуги включва регистрация на брандове, патенти и промишлени дизайни.

Нашата дейност е тясно свързана с Търговския регистър, като можем да консултираме и съдействаме при промяна в обстоятелствата на вече регистрирани търговски дружества и еднолични търговци, включително при промяна на адреса на управление, при смяна на управителите  на дружества и фирми, при пренасочване на фирмени дялове или при увеличение/намаление на фирмения капитал.

Нашият екип предлага подходящи решения, съобразени с конкретните нужди на всеки клиент. Ние ще ви помогнем да регистрирате своята фирма в желаната от вас юрисдикция и същевременно ще ви предложим пълен пакет счетоводни и административни услуги, свързани с нейното управление.

Консултациите и услугите, предоставени от нас са подходящи за компании, регистрирани седалище: Сейшелските острови, Малдивите и Белиз, познати като зони с облекчен данъчен режим и минимална тежест на административните такси.

FirmaBG ще ви помогне да преминете успешно всички административни и юридически стъпки при регистрация на своята офшорна фирма, за да можете да се възползвате от редица данъчни облекчения. Създавайки една добре систематизирана офшорна компания, вие ще се възползвате от редица преимущества, сред които:

 • Неприкосновеност на фирмените активи;
 • Поверителност и максимална защита на идентичност;
 • Редуциране на данъчните разноски;
 • Облекчен отчетен режим;
 • Минимум бюрократични спънки и процедури.

В продължение на дълги години FirmaBG работи в тясно сътрудничество с голям брой организации от неправителствения сектор, като предлагаме регистрация и счетоводни услуги на фондации и дружества с нестопанска цел.

Нашите счетоводни услуги и консултации включват:

 • Абонаментни счетоводни услуги за физически и юридически лица;
 • Публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър;
 • Консултация при подготовка и сключване на бизнес договори;
 • Експертна помощ за кандидатури и управление на европроекти;