5 причини да се доверим на професионалистите, извършващи регистрация на фирми

регистриране на фирмиСъздаването на едно стопанско дружество или дори едноличен търговец е дейност, която е важно да бъде извършена по правилата, защото от нея зависи облика на един новосъздаден бизнес. Много хора смятат, че могат успешно да преминат административните и бюрократични процедури, с намерението да си спестят хонорара, който биха заплатили на специалист, извършващ регистрация на фирми. Не след дълго, болшинството от тези хора се оказват толкова оплетени в бюрократичната машина, че в крайна сметка отново се обръщат за помощ към експерт, което е чиста загуба на време и средства.

Ако искате да избегнете горчивия опит и да започнете възможно най-скоро своята стопанска дейност е важно да изберете екип, който да поеме цялата тежест на тромавата процедура. През това време, вие можете да се насочите към дейността, отговаряща на вашата компетентност, полагайки основите на един успешен и престижен бизнес.

5 причини да се доверим на професионалното регистриране на фирми

Причините да се доверим на професионалистите са много, но тук ще ви предложим само 5, като смятаме, че тяхната тежест е най-голяма. Болшинството от нас не преценяват трезво ситуацията, докато не разберат от собствен опит, колко голяма е трудността да се пребориш с бюрократичния апарат без да разполагаш с нужната компетентност и опит. Ето и основните причини, като подредбата не ги степенува по важност.

  1. Възможност за правилен избор на вида на фирмата

Това, че сме решили да впишем своята дейност в Търговския регистър е само началото на поредица от по-важни решения. Изборът на типа фирма, която ще регистрираме е много по-важен и отговорен, защото той ще се отрази както на нейния облик пред клиенти и бизнес партньори, така и на последващото осчетоводяване и на данъчната тежест, която ще трябва да поемем. Професионалните услуги ни дават възможност да се информираме за разликите между ЕТ, ЕООД, ООД, АД и т.н. и да регистрираме дружеството, отговарящо на нашите нужди.

  1. Изготвяне и подаване на документите

Документите, които се изготвят при регистрация на фирми са много, като за всеки тип дружество се изискват декларации и заявления по различни членове и алинеи на различни закони. Макар, че в интернет можем да намерим основните изисквания и дори формуляри, които да изтеглим и попълним сами, това не ни гарантира, че документацията ни ще бъде изрядна. Подготовката на документите е дълъг и сложен процес, а приемането им за валидни не е гарантирано, в случай на грешки, каквито неизбежно всеки непрофесионалист допуска.

  1. Посещение на различни административни институции

Процедурата по вписване на фирма в Търговския регистър съвсем не е край на сагата по стартирането на една бизнес дейност. Необходими са посещения в банки, НАП, НОИ, общини и всичко това е свързано не само с време, но и с много нерви и търпение. След като времето е пари е глупаво да ги прахосваме напразно, отказвайки се от помощта на професионалистите, които ще се заемат със задачата веднага щом им делегираме право да го направят чрез нотариално заверено пълномощно.

  1. Възможност да се възползваме и от други услуги в бъдеще

Много от фирмите, специализирани в регистрация на фирми предлагат голям набор от юридически и финансови услуги. Една такава кантора може да се превърне в постоянен партньор, от който нашия бизнес само ще спечели. Различните компании предлагат също счетоводни услуги, както и изготвяне и подаване на данъчни декларации и публикуване на такива – задължително изискване при някои дейности.

  1. Подготовка за одити и защита на нашите интереси пред данъчните власти

Всяка стопанска дейност подлежи на контрол от страна на данъчните власти, като много често, поради незнание допускаме грешки, създаващи предпоставки за сериозни санкции. Използвайки услугите на подходящата компания, специализирана в регистрация на фирми, можем при нужда да потърсим съдействието на специалист, който да подготви фирмената ни документация за предстоящи проверки, ревизии и одити, така че да избегнем всяка възможност за евентуални санкции.